Back to top

Overlijden Heidi Hoppe

28 december 2021

Het ziekenhuis meldt met ontsteltenis het overlijden van mevrouw Heidi Hoppe.

Heidi Hoppe was jarenlang bestuurder, waaronder ondervoorzitter van het AZ Sint-Jan.

Heidi Hoppe droeg het ziekenhuis en al haar medewerkers een warm hart toe. Zij was gedreven en geëngageerd voor onze maatschappelijke opdracht maar vooral ook voor de meest kwetsbaren onder ons en onze patiënten.

Wij betuigen haar partner, haar familie en haar naasten onze oprechte deelneming en delen in hun verdriet.

Vandaag overheersen de gevoelens van diep verdriet. Morgen worden dit ook gevoelens van een zwaar gemis. Overmorgen blijft het verdriet, blijft het gemis maar zullen zich stap voor stap positieve herinneringen aan een warme maar vooral ook oprechte persoonlijkheid nestelen.

Hans Rigauts