Back to top

Op zoek naar steeds verfijndere technieken om vruchtbaarheidsproblemen te verhelpen

Embryo’s invriezen na een in vitrofertilisatiecyclus gebeurt steeds vaker. Daar zijn twee goede redenen voor en bovendien heeft het geen negatieve gevolgen voor de kans op zwangerschap of voor de baby zelf. De mooie zwangerschapsresultaten die het Centrum Reproductieve Geneeskunde (CRG)-Brugge-Kortrijk behaalt met het invriezen, ontdooien en terugplaatsen van ingevroren embryo’s blijven de laatste jaren trouwens boven het Belgische gemiddelde liggen.

Vruchtbaarheidsbehandeling

Als je als koppel na een jaar onbeschermd seksueel contact niet zwanger raakt, zal de huisarts of gynaecoloog je meestal verwijzen voor verdere behandeling. Zo’n behandeling kan bestaan uit reproductieve heelkunde, ovulatiestimulatie, intra-uteriene inseminatie, in vitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI).

In 1978 is de eerste baby geboren na een IVF-behandeling. Louise Brown heette ze. Sindsdien zijn de verschillende vruchtbaarheidstechnieken sterk verbeterd en is ook het aantal behandelingen enorm toegenomen. Maar liefst een tot vier procent van de kinderen in Europa wordt tegenwoordig geboren na een geassisteerde vruchtbaarheidsbehandeling.

Meerlingen vermijden

Tijdens een IVF- of ICSI-behandeling vormt hormonale stimulatie van de patiënte de eerste stap. Daardoor groeien meerdere follikels op de eierstokken. We prikken eicellen uit de follikels om deze daarna in het labo te bevruchten. Na enkele dagen ontstaan hieruit een of meerdere embryo‘s. Meestal plaatsen we één embryo onmiddellijk terug in de baarmoeder.

Al meer dan tien jaar is het in België wettelijk niet toegestaan om bij de eerste en tweede IVF of ICSI-behandeling onder de leeftijd van 36 meer dan één embryo per keer terug te plaatsen. Die regel is ingevoerd om het aantal tweelingen te beperken. Gelukkig levert hij ook het gewenste resultaat, want meerlingzwangerschappen eindigen vaak in een vroeggeboorte. Dit brengt veel medische kosten en complicaties voor de kinderen met zich mee.

Embryo’s invriezen

Na zo’n stimulatie worden vaak alle embryo’s ingevroren om ook het risico op een ‘ovarieel hyperstimulatiesyndroom’ te beperken. Dit is een zwelling van de eierstokken door de hormoonbehandeling, met soms ernstige gevolgen. Het aantal ziekenhuisopnames voor deze mogelijk ernstige aandoening is de laatste jaren alvast sterk gedaald.

De embryo’s invriezen doet het CRG Brugge-Kortrijk in het fertiliteitslabo op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Bij het invriezen bewaren we de embryo’s op zeer lage temperatuur, zonder dat ze hun levensvatbaarheid verliezen bij het ontdooien. In 1984 werd de eerste baby geboren na het ontdooien en terugplaatsen van zo’n embryo. De invriestechnieken werden sindsdien steeds verfijnder. Dankzij een van de nieuwste technieken kon de overleving na dooi stijgen tot 95% ten opzichte van de oudere manier van invriezen, waarbij slechts 50% van de embryo’s het overleefden.

Timing is belangrijk

Eens het embryo ontdooid is, is de timing om het terug te plaatsen in de baarmoeder belangrijk. Het baarmoederslijmvlies moet ‘ontvankelijk’ zijn om het embryo te laten implanteren. In een natuurlijke cyclus controleren de hormonen die de eierstokken produceren de ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies. Deze hormonale signalen wijzigen naargelang van het moment in de cyclus. Door hormonen toe te dienen, is het ook mogelijk om een natuurlijke cyclus na te bootsen, maar het is niet duidelijk of dit kan helpen om de kans op zwangerschap te verhogen.

Goede resultaten

Het invriezen van embryo’s heeft alvast geen negatieve gevolgen voor de boorling. Ten opzichte van kinderen die geboren werden na de terugplaatsing van een ‘vers’ embryo is het geboortegewicht van kinderen na een terugplaatsing van een ingevroren en ontdooid embryo zelfs iets hoger.

Bij geassisteerde vruchtbaarheidsbehandelingen zijn er in België nu een op de drie kinderen die uit de terugplaatsing van een ingevroren embryo geboren worden. Ook in het CRG-Brugge-Kortrijk vloeit bijna een op de twee bevallingen voort uit terugplaatsing van een bevroren embryo. Opvallend hierbij is dat het CRG-Brugge-Kortrijk voor deze procedure heel hoge slaagkansen kan aanbieden. De laatste jaren blijven die boven het nationale gemiddelde in België liggen. Dat hebben we te danken aan ons zeer goed werkend laboratorium en de uitstekende samenwerking tussen de kliniek en het labo. We hopen onze technieken in het CRG-Brugge-Kortrijk nog verder te kunnen verbeteren aan de hand van steeds gesofisticeerdere technologieën.

Meer info over het CRG Brugge-Kortrijk