Back to top

Ook de komende drie jaar lachen onze keuken en restaurants jullie toe

6 september 2022
smiley
smiley

De ziekenhuiskeuken en restaurants van onze Brugse campussen behaalden opnieuw hun Smiley-certificaat. En dat is goed nieuws, want het betekent dat we volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voldoen aan allerhande processen in verband met voedselveiligheid en kwaliteit. En dat ondertussen al voor de derde keer op rij. Smile!

De Smiley geldt voor de centrale keuken en de restaurants van beide Brugse campussen, maar de melkkeukens en afdelingskeukens op de verpleegeenheden werden net zo goed gecontroleerd. Dankzij de smiley-sticker, die drie jaar geldig is, kan je erop vertrouwen dat we er alles aan doen om de veiligheid en kwaliteit van het voedsel te garanderen.

Een nieuwe gids

Volgens Johan Van Heulebrouck, coördinator van onze facilitaire diensten, was het dit jaar net iets spannender in vergelijking met de voorbijgaande jaren. Dit kwam voornamelijk door de nieuwe autocontrolegids van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Door die nieuwe gids zijn er een aantal bijkomende zaken waar onze keukens rekening mee moeten houden.

Heel wat inspanningen

Dus leverde Tine Desmedt, onze HACCP-coördinator (HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, dus risico-analyse en kritische controlepunten), heel wat inspanningen om alle gebruikte systemen en documenten aan deze nieuwe gids aan te passen. De nieuwe werkwijzen in gebruik nemen op de werkvloer vroeg natuurlijk de inzet en steun van alle betrokkenen. Dat waren niet alleen medewerkers van de voedingsdiensten zelf, maar ook van de dienst Schoonmaak en hygiëne en de logistieke medewerkers die bij de voedselbedeling betrokken zijn.

Strenge(re) regels

Een ander groot verschil met de vorige Smiley-toekenning is dat alle keukenactiviteiten op onze campus SFX stopgezet zijn. Om het voedsel dat op campus Sint-Jan bereid en over de opdienschotels verdeeld is correct gekoeld naar campus SFX te brengen, investeerden we in een nieuwe vrachtwagen en voedselwagens. Want voor dat transport gelden zeer strenge regels. Voor de traceerbaarheid zijn de regels daardoor trouwens nog strenger dan voorheen. De chauffeurs kregen de gepaste opleiding en op campus SFX voerde ons technisch departement ook een verbouwing uit.

Versnelling hoger

De laatste jaren zijn we ook een versnelling hoger geschakeld in de toepassing van de regelgeving met betrekking tot allergenen en investeerden we in nieuwe software hiervoor. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met onze dieetafdeling. In de menucommissie bespreken we samen met hen en de zorg ook heel regelmatig het voedings- en dieetaanbod, dat we waar nodig bijsturen op basis van nieuwe inzichten.

Ambitieuze toekomstplannen

Onze inspanningen stoppen uiteraard niet bij het behalen van de Smiley. Onze HACCP-coördinator geeft voortdurend bijscholingen, zowel aan de medewerkers van de voedingsdiensten als aan de logistieke medewerkers op de verpleegeenheden. Er staan bovendien al een aantal nieuwe projecten in de stellingen, zoals de verdere digitalisering van ons systeem. Onze voedingsdiensten houden er dus zeker nog ambitieuze toekomstplannen op na!