Back to top
AZ Link oogziekten

Op campus Sint-Jan zetten onze oogartsen elk heel sterk in op een eigen specialisatie. Zo kunnen ze, ondersteund door de andere ziekenhuisdiensten en met tal van ziekenhuisvoorzieningen ter beschikking, hooggespecialiseerde zorg bieden.

Goede samenwerking

De zes oogartsen op campus Sint-Jan beheersen de algemene oogheelkunde, maar spitsen zich elk ook zeer sterk toe op een bepaald onderdeel ervan. Doordat ze tegelijk ook veel belang hechten aan een goede samenwerking versterken ze zowel hun eigen als elkaars kennis en kunde. Als patiënt merk je dat ook. Kamp je met een vrij zeldzaam of complexer oogprobleem? Dan gaan de oogartsen bij elkaar of bij de specialisten van andere ziekenhuisdiensten te rade om sneller tot de juiste aanpak te komen. Bovendien onderhouden de artsen goede relaties met universiteiten en gespecialiseerde centra en zullen ze niet aarzelen om je verder door te verwijzen als blijkt dat je een zeldzamer probleem hebt.

Sneller herstel en betere resultaten

De technologie voor het basisonderzoek is op verfijning na niet echt veranderd sinds de jaren 50. Er zijn wel nieuwe vormen van beeldvorming die een beter inzicht geven en een verdergaande diagnose mogelijk maken. De algemene tendens bij oogingrepen is steeds preciezer, fijner en gerichter werken. Dat kan mede dankzij de technologische vooruitgang. Voor bepaalde operaties zijn de insnedes zo klein dat er zelfs geen hechting meer nodig is. Dat zorgt meteen ook voor sneller herstel en betere resultaten. Veel patiënten kunnen de dag zelf al naar huis of ze verblijven hoogstens een nacht op de verpleegafdeling.

Operatiezaal op de polikliniek

Om courante operaties zoals cataract- en ooglidchirurgie voor de patiënt zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen, gebeuren die in de nieuwe operatiezaal op de polikliniek. Je hoeft daarvoor dus niet langer naar het operatiekwartier van het ziekenhuis. Dat laat in dat operatiekwartier ook meer ruimte voor de zwaardere ingrepen, zoals glaucoom- of netvlieschirurgie of hoornvliestransplantaties en dat alles volgens de laatste nieuwe technieken.

Glaucoomkliniek

De glaucoomkliniek ligt in handen van dr. Sara Van de Veire. Zij begeleidt het volledige parcours, van de basisbehandeling met diverse oogdruppeltjes over laserbehandeling tot chirurgische ingrepen en de opvolging ervan. Ze beheerst zowel de klassieke chirurgische technieken als de laatste nieuwe opties. Waar dr. Van de Veire sterk op hamert is dat iedereen boven de veertig zich regelmatig laat screenen op glaucoom. Het gaat namelijk om een sluipende ouderdomsziekte die als een dief in de nacht toeslaat. Je merkt er pas laat de gevolgen van en alle schade die ze dan al toegebracht heeft, is onomkeerbaar.

Spoedgevallendienst

Netvlieschirurgie is iets waar de dienst Oogziekten zich sinds 2004 al sterk op toelegt. Sedert 2012 is er ook een permanentieregeling, zodat je met een spoedgeval zoals netvliesloslating, een ernstige ontsteking of een kwetsuur van het oog zeven dagen op zeven dag en nacht op campus Sint-Jan terechtkan. Dr. Bart Lafaut startte deze dienst op en intussen nam dr. Rudolf Reyniers die grotendeels over. Hij neemt ook andere, minder urgente netvliesingrepen of bloedingen in het glasvocht (de substantie die zich in het oog bevindt) voor zijn rekening, net als de laserbehandeling die premature baby’s soms nodig hebben.

Hoornvliesproblemen

Dr. Sophie De Craene specialiseerde zich in aandoeningen die het voorste deel van het oog treffen en vooral in alles wat het hoornvlies betreft. Zij is dan ook degene die als eerste in West-Vlaanderen de nieuwe transplantatietechnieken onder de knie kreeg. Als je zo’n transplantatie nodig had, kreeg je vroeger een volledig hoornvlies ingeplant. Nu is dat enkel nog een heel fijn laagje. Dat verlaagt het risico op afstoting, je herstelt sneller van de operatie en ook de genezing gaat vlugger. Met andere zeldzame hoornvliesproblemen, zoals een zweer op het hoornvlies of bepaalde oogproblemen na een orgaantransplantatie, kom je ook bij dr. De Craene terecht.

Bijzondere techniek

Dr. Sylvie Vandelanotte ontfermt zich over de ziekten van de oogleden, de oogkas en de traanwegen. Zij heeft een heel bijzondere techniek in de vingers om een verstopte traanzak of traanweg te verhelpen. Ze voert de operatie endoscopisch uit langs het neusgat. Zo’n ingreep gebeurt in samenwerking met de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten. Deze methode verkort zowel de operatie- als de hersteltijd en nadien is ook de zwelling minder. Behandeling van de oogproblemen die patiënten met de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte van de schildklier, is een andere specialiteit van haar en ook wie een functionele ooglidcorrectie of botoxbehandeling tegen oogspierspasmen nodig heeft, komt bij haar terecht.

Niet-chirurgische behandelingen

Ook voor niet-chirurgische netvliesbehandelingen ben je bij ons aan het juiste adres. In dit luik nemen dr. Anne Dewachter en dr. Bart Lafaut vooral de leeftijds- of diabetesgebonden problemen van de macula en problemen met de bloedvaten in het netvlies in handen. Sinds een vijftiental jaar is er een behandeling met injecties mogelijk en campus Sint-Jan was een van de eerste ziekenhuizen om deze toe te passen. De injecties remmen de ziekte af, maar moeten regelmatig herhaald worden. Door de verouderende bevolking blijven de patiëntenaantallen dan ook sterk toenemen. Desalniettemin maken deze specialisten ook de nodige tijd vrij voor nieuwe, soms moeilijkere of zeldzamere netvliesproblemen die – vaak met spoed - een diepgaand onderzoek vragen.

Polikliniek kinderoogheelkunde

Naast de zes vaste artsen, zijn er trouwens ook drie consulenten actief op onze dienst Oogziekten. Dr. Patricia Delbeke screent om de twee weken premature baby’s op de neonatale intensieve zorgeneenheid om te zien of hun oogjes behandeling nodig hebben en start nu ook een polikliniek kinderoogheelkunde op. Dr. Claire Miroir legt zich toe op problemen met scheelkijken en krijgt daarin hulp van onze orthoptist, een paramedicus die gespecialiseerd is in de onderzoeken die daarbij horen. Dr. Anne Kempeneers helpt alle activiteiten op de polikliniek bolwerken. Zo’n zesmaal per jaar komt er ook een ocularist langs om patiënten die een oog verloren te begeleiden in de aanpassing van een prothese.

Sterk team

Onze artsen zouden natuurlijk niets zijn zonder het vakkundige verpleegkundigenteam. In het operatiekwartier zijn deze speciaal opgeleid in de oogheelkunde en de neurochirurgie, in de polikliniek bereiden ze onderzoeken voor of voeren ze deze uit, bedienen ze de toestellen en werken ze mee in de operatiezaal op de polikliniek. We spelen zo goed mogelijk op elkaar in, want de ogen van onze patiënten liggen ons nauw aan het hart.