Back to top

Onze dienst Nierziekten en infectieziekten kan ook de grotere uitdagingen aan

31 mei 2019
Nierziekten

Op onze dienst Nierziekten, infectieziekten en algemeen inwendige ziekten vind je vier nierspecialisten en twee specialisten in ontstekingsziekten. We hebben ons elk nog verder gespecialiseerd in een heel bepaald deelgebied van die twee specialiteiten en wisselen die bijkomende kennis en kunde ook onderling uit.

Een geslaagde combinatie

Er zijn maar weinig ziekenhuizen in Vlaanderen waar je een aparte dienst Infectieziekten vindt. Door deze te combineren met onze dienst Nierziekten, konden we er op campus Sint-Jan wel een aanbieden. Als patiënt haal je daar voordeel uit, want veel nierpatiënten ondervinden problemen met ontstekingen en omgekeerd bemoeilijken nierproblemen soms infectieziekten. Onze twee specialisten in ontstekingsziekten kunnen infectieproblemen opvangen en dankzij de jarenlange samenwerking is de kennis hierover ook bij de nierspecialisten gestegen.

Keuzemogelijkheden

Een van de belangrijkste activiteiten van de afdeling nierziekten is nierdialyse. Dit heeft een hele grote invloed op iemands leven. Omdat we de levenskwaliteit van elk van onze patiënten zo hoog mogelijk willen houden, geven we de keuze tussen alle mogelijk manieren van nierdialyse. Als nierpatiënt kan je zo het soort behandeling kiezen dat het best bij jouw levensstijl past.

Comfort en vrijheid

Daarom zijn we op campus Sint-Jan in 2004 als een van de eersten met dialyse ’s nachts gestart en zijn we een van de grootste centra van België voor buikvliesspoeling. Nierdialyse thuis is de nieuwste mogelijkheid. In ons land vind je dit nog niet in heel veel ziekenhuizen. Als je niet meteen in aanmerking komt voor een transplantatie en voldoende zelfdiscipline hebt, geeft thuisdialyse je het comfort en de vrijheid om, na een grondige opleiding van 6 tot 8 weken, in je eigen omgeving en op jouw eigen tempo te dialyseren. In nauw overleg met jou kunnen we zo een behandeling op maat voorschrijven. Onmiddellijk na een hospitalisatie voor niertransplantatie kan je trouwens ook bij ons terecht voor verdere opvolging.

Samenwerkingen

Met nierstenen, een aandoening die om een aanpak vanuit verschillende specialismen vraagt, kan je terecht in onze steenkliniek. Dit is om te beginnen een samenwerking met de dienst Urologie en omdat voedingsadvies op maat nodig is, zijn ook de diëtisten daarin bijgeschoold. Voor de opvolging van hoogrisicozwangerschappen, zoals zwangere vrouwen met nieraandoeningen, een bloeddruk die constant te hoog is, diabetes of pre-eclampsie, werken we nauw samen met de dienst Gynaecologie.

AIDS-referentiecentrum

Sinds 2014 zijn we erkend als AIDS-referentiecentrum. Dat is een belangrijke activiteit binnen onze afdeling infectiologie. Hier biedt een team van artsen, HIV-verpleegkundigen, een sociaal assistent, een psycholoog en een diëtist patiënten met een HIV-infectie totaalzorg. Als je een verhoogd risico loopt op besmetting, kan je er trouwens ook terecht met een vraag naar een beschermend medicijn (pre-expositie profylaxe, kortweg PrEP) of na een seksaccident. In samenwerking met de afdeling Microbiologie besteden we hier algemeen veel aandacht aan de diagnose en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).

Op reis gaan

Voor reizigers is er dan weer de Travel Clinic. Je kan je hier laten vaccineren tegen gele koorts of bijzonder reisadvies komen vragen voor een langer verblijf in een tropisch land of in gebieden waar bepaalde ziekten aanwezig zijn. Ook hier is er een sterke link met nierziekten, want via deze clinic komen patiënten met mogelijk tropische ziektebeelden, zoals malaria en denguekoorts, regelmatig ook op de dienst Nierziekten en infectieziekten terecht.

Zeldzamere ziekten

Ook voor heel wat zeldzamere of complexe ziekten, zoals glomerulaire aandoeningen, complexe systeemziekten, primaire immuundeficiënties (PID) en ingewikkelde auto-inflammatoire ziektes, is de nodige kennis en kunde op onze dienst Nierziekten, infectieziekten en algemeen inwendige ziekten aanwezig. Ook deze patiënten hoeven zich voor evaluatie en behandeling dus niet telkens naar een universitair centrum te verplaatsen.  

www.nefrologiebrugge.be