Back to top

Onze cardiologen voeren een unieke hartklepingreep met succes uit

24 november 2020
Tricuspidalisklepingreep
Tricuspidalisklepingreep

Op 19 november voerde ons cardiologieteam onder begeleiding van dr. Jan Van der Heyden en dr. Philippe Debonnaire met succes een percutane reparatie van de tricuspidalishartklep uit. Een primeur voor België!

Kathetertechnieken

In lijn met de algemene verschuiving naar een zo minimaal invasief mogelijke benadering binnen de geneeskunde, winnen kathetertechnieken steeds meer terrein bij de aanpak van hartklepdefecten. Het herstel van de defecte hartklep gebeurt via percutane toegangsweg, zoals dat heet, veeleer dan via openhartoperatie.

Via de lies brengt de cardioloog een plastieken buisje (katheter) in je ader of slagader in en schuift dit doorheen deze ader of slagader op tot bij je hart. Doorheen de katheter brengt deze vervolgens een nieuwe hartklep of een speciale clip (een ‘nietje’) ter plaatse om de defecte klep te vervangen of te herstellen.

Succesvolle ingreep

Op 19 november onderging een vrouwelijke 83-jarige patiënt een herstelingreep voor de tricuspidalishartklep. Tot voor kort waren er nog geen kathetersystemen beschikbaar om deze klep te behandelen. De ingreep was dan ook een primeur voor België. Op 21 november gaf controle-onderzoek uitsluitsel dat de plaatsing van het nietje bij deze patiënte succesvol bleek. Met het nieuwe systeem hoopt ons cardiologieteam in de toekomst nog veel patiënten met een gelijkaardig klepprobleem te kunnen helpen.

Het behandelende cardiologieteam stond onder leiding van cardiologen dr. Jan Van der Heyden en dr. Philippe Debonnaire. Twee jaar geleden vervoegde dr. Van der Heyden ons cardiologieteam als expert in de behandeling van hartklepinsufficiëntie en voerde toen al in Europese primeur een MitraClip-behandeling van de mitralishartklep met de ‘SuperClip’ uit.