Back to top

Ontmoetingsdag Hoofd-hals 2022

2 september 2022

In samenwerking met patiëntenvereniging Klank-Bord organiseert ons Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum op donderdag 22 september voor de derde maal een Ontmoetingsdag voor hoofd-halskankerpatiënten en hun vrienden en familie.

De Ontmoetingsdag Hoofd-hals is een dag waarop de focus ligt op de patiënt en zijn familie, waarop mensen elkaar ontmoeten voor een gezellige babbel (met koffie en gebak) en de uitwisseling van contacten. Hij vormt een waardevolle aanvulling op de medische en paramedische zorg.

Wanneer?

22 september 2022 tussen 14 en 17 uur.

Waar?

VIP-zalen van campus Sint-Jan, Ruddershove 10, Brugge.

Inschrijven?

Inschrijven kan tot 18 september via:
050 45 24 88 (caroline.vandenbruaene@azsintjan.be)
050 45 22 17 (charlotte.vandewoestyne@azsintjan.be)

Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum

Het Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum verenigt zorgverleners vanuit verschillende medische en paramedische disciplines om zorg op maat te bieden die verder gaat dan enkel medische hulp.

Het team spant zich in om patiënten zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de therapie en hen de kracht te geven om nadien op eigen ritme hun leven weer op te nemen. De naaste omgeving speelt een belangrijke rol in het herstel van de patiënt. Daarom focussen wij ons niet enkel op de patiënt, maar ook op de betrekking van familie of vrienden binnen het behandelingstraject. Klank-Bord biedt hierin een ondersteunde rol.

Klank-Bord

De patiëntenvereniging Klank-Bord werd op 27 september 2018 opgericht. Een primeur in Vlaanderen!
Hoofd-halskankerpatiënten en hun naasten vinden binnen onze vereniging steun, goede raad en informatie bij lotgenoten. Wie kan hen immers beter informeren over de behandeling en de mogelijke gevolgen ervan op het slikken en spreken, dan mensen die het zelf meemaken of hebben meegemaakt?

Spraak en voeding

Klank-Bord, de naam van de vereniging, verwijst naar twee aspecten die een belangrijke rol spelen in het leven van de patiënten en waar ze dagelijks mee in aanraking komen.

  • ‘Klank’ staat voor het feit dat heel wat mensen na de behandeling moeilijkheden ondervinden met spraak of zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken.

  • ‘Bord’ geeft aan dat voeding, eten en slikken ook voor heel wat patiënten problemen met zich meebrengt. 

Sensibiliseren

Hoofd-halskanker komt frequent voor bij zowel mannen als vrouwen. Deze vorm van kanker staat op de vierde plaats van de meest frequent voorkomende tumoren.

We maken graag gebruik van deze gelegenheid om de alertheid voor de alarmsignalen van deze ziekte aan te scherpen. Bij de brede bevolking, maar ook bij tandartsen en huisartsen. Want preventie is van uiterst belang.Deze aandoening treft patiënten vaak in het diepst van hun levensbeleving. De gecombineerde behandeling heeft een grote impact op het sociaal leven van de patiënt. Ze kan sporen nalaten zoals slik- en spraakproblemen en kan invloed hebben op de levenskwaliteit van de patiënt.

Begrip en waakzaamheid creëren is dus belangrijk. Vandaar dat we ook dit jaar de bordeaux- en ivoorkleurige pins uitdelen waarmee je je betrokkenheid bij deze problematiek kan tonen.

Meer informatie

De website klank-bord.be publiceert regelmatig nieuws. De aankondiging van evenementen die (ex-)patiënten en hun naasten willen samenbrengen om in een ongedwongen en ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen, gebeurt eveneens op de website. Ook op de facebookpagina facebook.com/Klank-Bord is meer informatie te vinden of stuur gerust een mailtje naar inlichtingen@klank-bord.be.