Back to top

In ons ACB gaan vaat- en hartchirurgen samen voor de beste oplossing

22 november 2019
Team vaat- en hartchirurgen
Team vaat- en hartchirurgen

In ons ACB gaan vaat- en hartchirurgen samen voor de beste oplossing

In het Aorta Centrum Brugge (ACB) werken de dienst Hartheelkunde en de vaatchirurgen van de dienst Algemene, kinder- en vaatheelkunde nauw samen om patiënten met moeilijkere aortaproblemen de beste behandeling te kunnen bieden. Door de problematiek vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, kunnen we elke patiënt een oplossing op maat voorstellen.

Hetzelfde orgaan

Vanuit het idee dat de aorta natuurlijk één orgaan is, hebben we ons Aorta Centrum Brugge (ACB) in 2010 al opgericht. Daarbinnen konden de vaatchirurgen en hartchirurgen hetzelfde orgaan behandelen, maar hun taken waren toen wel nog veel sterker afgelijnd omdat de behandelingskeuzes voor een specifieke aandoening beperkter waren.

Meerdere mogelijkheden

Wie aortaproblemen had in de borst- en buikstreek ging richting dienst Hartheelkunde, die een hele goede naam heeft voor de uitvoering van klassieke aortachirurgie. Patiënten met aortaproblemen ter hoogte van de nieren of onder de nierslagaders kwamen bij de vaatchirurgen terecht. Omdat er heel wat belangrijke evoluties geweest zijn, vooral op het vlak van stentprotheses, is dat onderscheid nu niet meer zo duidelijk. Voor één patiënt zijn er vaak meerdere behandelingsmogelijkheden of blijkt de combinatie van klassieke chirurgie en vaatheelkunde de beste optie.

Onderling overleggen

Omdat vaatchirurgen en hartchirurgen dus steeds vaker dezelfde aandoeningen behandelen, is het vooral belangrijk dat we onderling overleggen wat de juiste keuze is voor iedere individuele patiënt. Binnen het ACB de inzichten van verschillende specialisten combineren, is niet alleen in het belang van de patiënt, maar verhoogt mettertijd ook de kwaliteit van onze ingrepen.

De juiste keuze

Eén keer per maand zit ons volledige team van hartchirurgen en vaatchirurgen samen om alle patiënten met aortaproblemen een voor een te bespreken. Zo raken we vertrouwd met elkaars vaardigheden en mogelijkheden. Vooral voor de moeilijkere problemen is de juiste keuze maken belangrijk en dat lukt het best als we onze kennis en kunde samenleggen en tegen elkaar afwegen. Voor sommige patiënten is een gecombineerde ingreep, waarbij zowel vaatchirurgen als hartchirurgen betrokken zijn, mogelijk zelfs de beste oplossing.

Gecombineerde ingreep

Om zo’n combinatie van hartheelkundige en vaatheelkundige technieken uit te voeren, is een aangepaste operatiezaal nodig. Daarom installeerde campus Sint-Jan een paar jaar geleden een hybride zaal. Bij het ontwerp ervan is rekening gehouden met de nodige aansluitingen en ruimte voor de installatie van een hart-longmachine. Zo kunnen hart- en vaatchirurgen als het nodig is zelfs tegelijkertijd dezelfde patiënt opereren.

Kwalitatieve behandeling op maat

We verwachten dat patiënten steeds vaker zo’n gecombineerde aanpak met de inbreng van vaatchirurgen én hartchirurgen nodig zullen hebben of er voordeel uit zullen kunnen halen. Want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel: een kwalitatieve behandeling op maat van elke patiënt aanbieden in de hoop dat ook de operatieresultaten steeds positiever uitvallen.