Back to top

Nog lang volop van het leven genieten na hartfalen

Nog steeds treft hartfalen elk jaar heel wat mensen en voor veel van deze patiënten zijn de verwachtingen niet zo gunstig. Een goed georganiseerde aanpak kan daar verandering in brengen. Daarom tekenden de cardiologen uit verschillende Noord-West-Vlaamse ziekenhuizen in samenspraak met huisartsen, apothekers en thuiszorgdiensten uit de regio een ‘Zorgtraject Hartfalen’ uit.

Vaak voorkomende aandoening

Volgens de 2016 cijfers van de Belgische Cardiologische liga komt hartfalen vaak voor. Deze aandoening treft ongeveer 2% van de Belgen, op een gemiddelde leeftijd van 69 jaar, en jaarlijks zijn er niet minder dan 15.000 nieuwe gevallen.

Ongunstige vooruitzichten

Erger nog is dat de helft van wie getroffen wordt binnen de vijf jaar overlijdt, ondanks de recente evoluties in medicatie en behandeling. In Vlaanderen alleen al sterven per jaar ongeveer 4.000 mensen aan hartfalen. Dat is niet minder dan 5-6% van alle overlijdens, evenveel als longkanker en borstkanker.

Lagere levenskwaliteit

Bovendien belandt zo’n kwart van de patiënten binnen de maand opnieuw in het ziekenhuis voor ‘hartdecompensatie’. Dat houdt in dat het hart niet krachtig genoeg werkt om voldoende bloed naar binnen te zuigen en naar alle organen door te pompen. Als gevolg daarvan ontstaan kortademigheid, moeheid, krachteloosheid en gewichtstoename door vochtopstapeling. Meestal gaat de levenskwaliteit van de patiënt er na hartfalen ook aanzienlijk op achteruit door dat soort bijhorende symptomen en problemen.

Verwachtingen verbeteren

Een goed georganiseerde aanpak kan een groot verschil uitmaken om de patiënten betere vooruitzichten te bieden: langer leven, met minder ziekenhuisopnames en een betere levenskwaliteit. Uit studies blijkt dat drie zaken een belangrijke rol spelen in zo’n aanpak:

- Multidisciplinair zorgkader

Zowel gehospitaliseerde als ambulante hoog-risico-hartfalenpatiënten omringen met een team van diverse medische en paramedische gespecialiseerde zorgverleners.

- Lichaamsbeweging

De patiënt aanzetten tot regelmatige lichaamsbeweging, zelfstandig of binnen een revalidatieprogramma

- Monitoring

De ‘klinische parameters’, zoals gewicht, pols of bloeddruk, en het hartritme nauwkeurig in de gaten houden, onder toezicht van een medische expert.

 

Vast plan van aanpak

Om ervoor te zorgen dat niet alleen patiënten binnen onze ziekenhuismuren op zo’n goed georganiseerde aanpak mogen rekenen, maar ook iedereen in de wijde omgeving ervan en tot in de eigen huiskamer toe, stak onze dienst Cardiologie de koppen samen met cardiologen, huisartsen, apothekers en thuiszorgdiensten van regio Noord-West-Vlaanderen. Zij tekenden een ‘Zorgtraject Hartfalen’ uit, een vast plan van aanpak dat alle betrokkenen getrouw kunnen volgen. Zo kunnen de zorgverleners en de patiënten er samen voor zorgen dat wie getroffen wordt door hartfalen betere vooruitzichten krijgt en nog lang volop van het leven kan genieten.