Back to top

Nieuwe polikliniek voor eeuw oude dienst neus-, keel- en oorziekten

Op campus Sint-Jan vierde de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten, Hoofd- en Halschirurgie zijn honderdjarige bestaan. Als verjaardagscadeautje, een volledig vernieuwde polikliniek!

100 jaar neus-, keel- en oorziekten

Een eeuw geleden richtte dr. Désiré Van Caneghem (deze arts is hier niet van toepassing) in volle oorlogstijd de dienst neus-, keel- en oorziekten (NKO) op binnen het algemeen ziekenhuis Sint-Jan in Brugge. Nadat hij afstudeerde in 1912, keerde dr. Van Caneghem (idem) na een aantal buitenlandse vervolgopleidingen als NKO-arts terug naar Brugge, de stad waar hij opgroeide. Daar legde hij in zijn eentje de basis van een dienst die intussen zeven stafleden en drie à vier geneesheer-specialisten in opleiding telt. Zij kunnen bovendien op een uitgebreid team van audiologen, logopedisten, verpleegkundigen en medische secretaressen rekenen.

100 jaar neus-, keel- en oorziekten

Diverse specialisaties

Sedert de verhuis uit de binnenstad naar campus Sint-Jan, in maart 1977, was de tijd op de dienst - op wat opsmukwerk na - blijven stilstaan. De medische discipline evolueerde natuurlijk wel en er kwam steeds meer technologie bij kijken, met meer specialisaties en nieuwe technieken en een steeds uitgebreider artsenteam als gevolg. Je kan op campus Sint-Jan vanzelfsprekend terecht met algemene neus-, keel- en oorziekten, maar daarnaast is het een van de centra waar je een 'cochleair implantaat' kan krijgen: een elektronisch apparaatje dat door elektrische stimulatie van de gehoorzenuw de hoorfunctie deels kan herstellen wanneer een hoorapparaat onvoldoende blijkt. Ook aangezichtschirurgie behoort er tot de mogelijkheden. Verder worden stemproblemen er aangepakt in de stemkliniek, is er een evenwichtskliniek en een allergieraadpleging. Sinds 2009 past de dienst ook robotchirurgie toe bij onder meer snurkoperaties, schildklieroperaties en de behandeling van bepaalde tumoren waar vroeger zeer langdurige en ingrijpende chirurgie voor nodig was. Vorig jaar opende ook het geur- en smaakcentrum er zijn deuren.

Nood aan uitbreiding

Door het sterk groeiende aantal patiënten, de toenemende technische prestaties en het omvangrijke artsenteam was een uitbreiding en renovatie van de dienst aan de orde. In de zomer van 2013 startten daarom grondige renovatiewerken, voornamelijk 's nachts en in het weekend, zodat patiënten er zo weinig mogelijk last van zouden ondervinden. Inspiratie voor de inrichting haalde het NKO-team uit verschillende hoeken, ook in het buitenland. De vernieuwde dienst neemt een oppervlakte van 800 m2 in beslag. De wachtzaal en het secretariaat liggen centraal, de audiocabines en evenwichtsunits veranderden van plaats. Gloednieuw en een unicum voor België is de operatiezaal voor kleinere ingrepen op de dienst zelf. Het aantal consultatieruimtes steeg van zes naar negen en vanuit een eigen vergaderruimte is overleg via teleconferentie mogelijk met de zustercampus Henri Serruys in Oostende en andere ziekenhuizen waarmee samenwerkingsverbanden gesloten zijn, zoals het AZ Sint-Rembert in Torhout en het AZ Sint-Augustinus in Veurne.

Deze moderne omgeving zal de zorgverleners van de dienst neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halschirurgie ongetwijfeld inspireren om op het vlak van kwaliteitszorg samen met de patiënten weer nieuwe hoofdstukken toe te voegen aan een boeiende geschiedenis die honderd jaar geleden begon.