Back to top

Nieuwe doelgroep richt zich op jongvolwassenen tussen 17 & 25

Nieuwe doelgroep richt zich op jongvolwassenen tussen 17 & 25

Er blijkt steeds duidelijker een tekortkoming in de zorg voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen. Ben je tussen de 17 en 25 jaar oud en loop je psychisch even vast? Dan kan onze nieuwe doelgroep op de afdeling jongvolwassenen (A1) van de dienst Psychiatrie-Psychosomatiek op campus Sint-Jan je mogelijks helpen. Tijdens een korte opnameperiode pakken we jouw vraag om hulp intensief aan en ook daarna laten we je niet zomaar aan je lot over.

Heel wat veranderingen

Als jongvolwassene (17 tot 25-jarigen) moet je belangrijke beslissingen nemen en leg je de basis voor je leven als volwassene. Je krijgt dus heel wat uitdagingen op je boterham. Op die leeftijd verandert bovendien de stofwisseling in je lichaam, onderga je behoorlijk wat psychologische ontwikkelingen en ook op sociaal vlak beweegt er een en ander. Al die veranderingen oefenen een sterke invloed uit op elkaar. In je lichaam kunnen wijzigingen in de grijze en witte stof van je hersenen of hormonale veranderingen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je anders reageert op bepaalde sociale prikkels. Je loopt tijdens die jaren ook een verhoogd risico om een psychische stoornis te ontwikkelen, verslaafd te raken of je sneller te laten verleiden tot gevaarlijk gedrag.

Tijd om te oefenen

Dan is er nog het feit dat je als jongvolwassene de kans moet krijgen om te ‘oefenen’: te experimenteren en te groeien, met vallen en opstaan. Alleen verwacht de maatschappij tegelijk dat je je verantwoordelijkheid begint op te nemen, eigen beslissingen neemt en financieel onafhankelijk wordt. Dat je – liefst zo snel mogelijk – stopt met oefenen en tot een volwassene uitgroeit, met andere woorden.

Voorkom erger

Tot slot ligt de kiem voor een aantal psychiatrische problemen op die leeftijd. Als je als jongvolwassene met psychische problemen kampt, is de kans groter dat deze naar psychiatrische problemen evolueren als volwassene. Zo vroeg mogelijk ingrijpen en je goed laten opvolgen is de boodschap, want bij onvoldoende zorg riskeren je psychische problemen toe te nemen en steeds ingewikkelder te worden.

Goede begeleiding is belangrijk

Hoewel je als jongere dus misschien juist nog meer nood hebt dan iemand anders aan goede psychische zorgverlening, krijgt slechts een op de zes jongeren die psychische kwetsbaar zijn of een psychische stoornis hebben een goede begeleiding in een aangepast kader. Jongeren maken eigenlijk nog het minst van al gebruik van de zorg.

Moeilijke overgang

Krijg je wel begeleiding? Dan tuimel je op de leeftijd van 18 jaar vaak plots, of je dat nu wil of niet en meestal onvoorbereid, het volwassencircuit binnen. Die overgang is heel onnatuurlijk. Hij houdt enkel en alleen rekening met je leeftijd, de rest lijkt niet te tellen. In de praktijk verloopt zo’n overgang dan ook niet vlot. Vaak is het een breekpunt, terwijl het in de zorg net heel belangrijk is dat je een vloeiend, ononderbroken traject kan volgen. Er is dus een nauwere samenwerking tussen de zorgverleners voor jongeren en deze voor volwassenen nodig, zodat alle informatie bij de overgang correct mee verhuist.

Toegankelijk aanbod

Daarnaast vinden jongvolwassenen moeilijk de weg naar de zorgverlening voor volwassenen. Door een aanbod te voorzien op een Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) die zeer toegankelijk is, willen we die drempel sterk verlagen.

Wie is bij ons aan het goede adres?

Ben je tussen de 17 en 25 jaar oud en loop je vast op een aantal typische psychische ontwikkelingen voor jouw leeftijd? Dan is onze nieuwe jongerendienst er voor jou. We bieden je tijdelijk opvang als ambulante zorg even niet volstaat of als het goed kan zijn om even van huis weg te zijn. Ook als je in behandeling bent bij een kinder- en jeugdpsychiater en de leeftijd bereikt om over te stappen naar een volwassenpsychiater ben je er welkom. We willen onze zorg en ons aanbod zo nauw mogelijk laten aansluiten bij je levensfase, je levensstijl en je noden en willen je ondersteunen bij de belangrijke stappen die je in deze fase van je leven moet nemen.

Hoe pakken we het aan?

Tijdens de behandeling vormt jouw vraag om hulp onze leidraad. We gebruiken de kracht die je zelf in je hebt en zoeken naar oplossingen. We leggen de focus niet op problemen, maar willen de krachten die er al zijn bij jezelf en in je omgeving (in je familie, op school, op je werk …) versterken en hele duidelijke doelstellingen formuleren. Zo zetten we het herstelproces in gang, met jou aan het roer. Jij bent onze sturende kracht en ons kompas. Ons team ondersteunt je vooral en probeert het je zo makkelijk mogelijk te maken. We gaan uit van dialoog, open communicatie en gelijkheid. We informeren en ondersteunen je om je eigen keuzes te maken. Van bij het begin maken we je duidelijk wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou verwachten. Tijdens de opname geven we meestal een aanzet tot verdere behandeling en begeleiding.

Wat mag je verwachten?

Je krijgt begeleiding van diverse professionele zorgverleners in zowel individuele sessies als groepstherapie. We maken duidelijke afspraken en bieden je een vaste structuur. Je stelt zelf je weekprogramma samen, waarbij je onder meer voor ergotherapie en beweging kan kiezen. Je krijgt trouwens ook advies en ondersteuning van onze sociale dienst. We doen er alles aan om je in en buiten het ziekenhuis een veilige omgeving te bieden. Ons Safety-plan en de ‘back-up’-app helpen daarbij. Op moeilijke momenten kan je daar ook buiten het ziekenhuis op terugvallen. Tweemaal per week voorzien we een evaluatie samen met jou en de mensen uit je dichte omgeving.

Een opname duurt maximaal twee à drie weken en in die periode leggen we ook heel veel nadruk op je verdere begeleiding achteraf.