Back to top

Nieuwe behandeltechniek voor massieve longembolie

4 mei 2022

Op campus Sint-Jan voerden onze interventieradiologen begin april met succes de eerste percutane pulmonale trombectomie uit. Dat is een nieuwe behandelingsoptie voor een grote bloedklonter in de longen. Ten opzichte van de gebruikelijke behandeling houdt ze minder risico op bloeding in en verkort ze ook de verblijfsduur van de patiënt op de dienst Intensieve zorgen.

Wat is longembolie

Bij longembolie geraken de slagaders van de longen verstopt door een of meerdere bloedklonters. Tot op vandaag gebeurde de behandeling hiervan voornamelijk medicamenteus. Deze medicamenteuze behandeling houdt een verhoogd risico in op bloedingen elders in het lichaam.

Wat houdt de techniek in

Sinds kort is het in een beperkt aantal medische centra ook mogelijk om de bloedklonters via een grote katheter op te zuigen of mechanisch te verwijderen. De katheter wordt doorgaans ingebracht via de lies. Zo’n percutane pulmonale trombectomie beperkt het risico op bloedingen en verkort de verblijfsduur op de dienst Intensieve zorgen. Deze nieuwe behandelingsoptie is uitgebreid getest in de Verenigde Staten en nu dus ook in een beperkt aantal Europese centra beschikbaar, onder meer bij ons. 

Eerste trombectomie met succes uitgevoerd

Onze interventionele radiologen stelden in overleg met de diensten Anesthesie, Spoedopname, Longziekten en Hartheelkunde een multidisciplinair zorgpad op waarbij de keuze uitgaat naar trombectomie als voorkeursbehandeling bij een plots ontstane of verergerende grote, levensbedreigende bloedklonter.​

Op 3 april voerde een van onze interventieradiologen, dr. Andries Van Holsbeeck, samen met zijn collega dr. Jesse Marrannes de eerste percutane pulmonale trombectomie uit op campus Sint-Jan. De procedure was succesvol en verliep vlot. De patiënt kon na enkele dagen het ziekenhuis verlaten.

Interventionele radiologie

De mogelijkheden op het vlak van interventionele radiologie breiden trouwens aan een snel tempo uit. Steeds meer onderzoeken of behandelingen kunnen met behulp van beeldvorming op een minder ingrijpende manier dan voorheen uitgevoerd worden. Wil je hier meer over weten? Dan kan je terecht op de nieuwe website die onze interventieradiologen lieten maken: irbrugge.be.

     

Op het eerste angiogram (foto links) is te zien hoe de slagaders van de rechter long nagenoeg volledig verstopt zijn door volumineuze bloedklonters.

Het tweede angiogram (foto rechts) toont hoe na het verwijderen van de bloedklonters met behulp van een grote katheter er terug een goede doorgankelijkheid is van de slagaders van de rechter long.