Back to top

Nieuw, veelzijdig ergotherapietoestel op de dienst revalidatie

Vroeger werd ergotherapie vaak afgedaan als ‘bezighouding’, maar dankzij de recente technologische evoluties behalen ergotherapeuten nu makkelijker meetbare resultaten.

Patiënten met een lichamelijke of psychische beperking kunnen baat hebben bij ergotherapie. De ergotherapeut helpt de patiënt om de beperking te verminderen en/of te compenseren. De bedoeling is ervoor te zorgen dat de patiënt zo veel mogelijk dagelijkse handelingen kan uitvoeren en in de mate van het mogelijke aan het maatschappelijke leven kan deelnemen zodat zijn levenskwaliteit verhoogt. Om dit te bereiken zal de ergotherapeut aan de hand van testen en observatie nagaan over welke capaciteiten de patiënt nog beschikt. Hij zal de patiënt vervolgens helpen om zijn bestaande mogelijkheden optimaal aan te wenden en te vergroten door middel van behandeling, begeleiding, advies of om manieren te vinden waarop hij zijn omgeving kan aanpassen om minder hinder te ondervinden.

Ergotherapie starten in een vroeg stadium binnen het revalidatieproces verhoogt de kans op werkhervatting en verkort de revalidatieduur. Omdat er steeds meer vraag is naar functioneel aangepaste therapie, technologische oplossingen en meetbare resultaten, en aangezien werkgeschiktheid vanuit een economisch standpunt ook een steeds belangrijkere rol speelt, implementeerde het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een nieuw toestel: de BTE Primus RS. Dit veelzijdige therapietoestel laat toe om een individueel 'reëducatieprogramma' op te maken en bij te sturen in functie van een aangepaste jobtraining en functionele activiteiten in het dagelijkse leven. De ergotherapeut kan het oefenprogramma instellen met het oog op verschillende resultaten: een verbetering van de bewegingsmogelijkheden van een gewricht, de behendigheid, de coördinatie of het uithoudingsvermogen of een toename van de kracht.

Naarmate de patiënt vorderingen maakt, heeft dat een positieve weerslag op zijn zelfvertrouwen en zijn geloof in eigen kunnen, wat op zich een gunstige invloed heeft op de vooruitgang in de revalidatie. In het kader van expertise en verzekeringsgeneeskunde kan het toestel ook de arbeidsmogelijkheden van de patiënt nagaan. De BTE Primus RS is geschikt voor elke doelgroep, van patiënten met orthopedische letsels tot patiënten met aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. Zelfs (top)sporters kunnen er hun voordeel uit halen.