Back to top

Niet-heelkundige behandeling van hartklepafwijkingen zit in stroomversnelling

Onze dienst cardiologie speelt in België een belangrijke rol in de toepassing van de MitraClip-procedure bij mitraliskleplekkage en de TAVI-procedure bij ernstige vernauwing van de aortaklep. Dit zijn beide alternatieve, minder ingrijpende behandelingen van ernstige hartklepaandoeningen. Ons ziekenhuis behaalt met beide behandelingen trouwens ook opmerkelijk positieve resultaten.

Alternatieve behandeling

Ons hart heeft vier kleppen, die ervoor moeten zorgen dat het bloed er in de juiste richting doorheen stroomt. Ernstige klepafwijkingen zoals een lekkende mitralisklep (mitralisklepinsufficiëntie) of een vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose) verhelpen gebeurt doorgaans via een openhartoperatie, maar voor patiënten voor wie zo'n operatie een té hoog risico inhoudt, bestaan er sinds een aantal jaar minder ingrijpende alternatieven: de MitraClip-technologie en de 'Transcatheter Aortic Valve Implantation' (TAVI)-procedure. Het gaat in beide gevallen om de implantatie van een kunstklep via de lies.

Erkend voor terugbetaling

De MitraClip-technologie is in ons ziekenhuis sinds 2013 in gebruik en in 2014 en 2015 voerden onze cardiologen zelfs het grootste aantal MitraClip-implantaties uit in België. In 2016 legde de overheid de samenwerking tussen minstens drie ziekenhuizen op als voorwaarde om terugbetaling te krijgen voor deze behandeling. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV vormde samen met het AZ Delta Roeselare-Menen en het UZ Gent een van de zes netwerken in België. In het voorjaar van 2016 kregen ze de goedkeuring voor terugbetaling. Omdat ons ziekenhuis al het grootste aantal ingrepen had uitgevoerd, gebeurt de coördinatie en de uitvoering van de MitraClip-implantaties op campus Sint-Jan.

Vlotte samenwerking

Een dergelijke samenwerking tussen drie topziekenhuizen is een primeur. Dit verloopt trouwens bijzonder vlot. De bespreking vooraf om de beste aanpak te bepalen gebeurt gezamenlijk in het hartteam, via teleconferentie. Patiënten halen er heel wat voordeel uit dat cardiologen uit verschillende zorgcentra hun visie uitwisselen om tot de beste resultaten te komen. De implantatie zelf gebeurt door een driekoppig gemengd team van cardiologen uit minstens twee ziekenhuizen. De cardioloog bij wie de patiënt in behandeling is, is de eerste operator.

Veilige procedure

Sinds 2013 zijn er in totaal 52 patiënten met MitraClip behandeld. Met prima resultaten, die mooi in lijn liggen met deze van de grote Europese centra. Ons ziekenhuis is er trouwens in geslaagd een zeer veilige procedure uit te stippelen om de behandeling uit te voeren. Het bewijs daarvan? Ondanks het feit dat het om patiënten in de allerhoogste risicogroep gaat, viel er op campus Sint-Jan sinds 2013 geen enkel sterfgeval te betreuren tijdens de ingreep of het daaropvolgende ziekenhuisverblijf.

Positieve resultaten

Sinds 2016 is ons ziekenhuis ook een van de 22 Belgische centra die erkend zijn voor de terugbetaling van de TAVI-procedure. Nog een ingreep waarvoor onze resultaten mooi binnen de Europese streefdata liggen. In 2009 is deze techniek voor het eerst toegepast in ons ziekenhuis en sindsdien gaat het aantal procedures in stijgende lijn. Nu zijn er in totaal reeds 83 patiënten behandeld met TAVI. Sinds 2015 is het trouwens mogelijk om de TAVI bij sommige patiënten onder lokale verdoving uit te voeren. Dit verkort de proceduretijd, zonder in te boeten aan veiligheid of aan doeltreffendheid.