Back to top

Maximale patiëntveiligheid op campus Henri Serruys dankzij scansysteem

Als eerste ziekenhuis in Vlaanderen installeerde campus Henri Serruys twee digitale systemen om de aanvraagprocedure voor bloedanalyses en het transfusiemanagement te organiseren. De nieuwe werkwijze heeft heel wat voordelen voor de veiligheid van de patiënten.

Onderzoek wees uit dat 60% van de fouten bij bloedanalyses te wijten zijn aan een menselijke vergissing die vooraf aan de eigenlijke bloedtesten gemaakt is. Bij bloedtransfusies kan een banale fout bovendien fatale gevolgen hebben. Om het risico op menselijke vergissingen te beperken, implementeerde campus Henri Serruys twee digitale systemen die het zorgpersoneel heel wat denkwerk uit handen nemen. Deze hulpmiddelen bieden aan de basis al een aantal controle-elementen en zorgen voor eenvormigheid en een vaste lijn in de procedures.

De juiste koppeling

Beide automatisatiesystemen steunen op identificatie aan de hand van een polsband die de patiënt om krijgt bij ziekenhuisopname en het hele ziekenhuisverblijf lang draagt. De verpleegkundige die bloed gaat afnemen, bereidt de aanvragen door de artsen voor met een mobiele computer en een scanapparaat. Deze print vervolgens de etiketten voor de bloedtubes. Het aantal geprinte etiketten komt overeen met het aantal tubes, en elk etiket geeft meteen informatie over de soorten tubes die nodig zijn en wat er moet gebeuren. Op elk etiket staat de naam van de patiënt, zijn geboortedatum, het type staal dat de verpleegkundige moet nemen, het analysetoestel waarvoor dit bestemd is, de datum en de tijd. Vervolgens gaat de computer mee naar het ziekenbed. Daar scant de verpleegkundige zowel de polsband van de patiënt als de tubes om zeker te zijn dat de tubes bij die patiënt horen. Na bevestiging door de computer kan de verpleegkundige de bloedafname uitvoeren. De fiche op het computerscherm geeft deze procedure ook nog eens heel visueel, stap voor stap weer zodat de verpleegkundige niks uit het oog verliest. Alle opmerkingen kunnen bovendien rechtstreeks in het verpleegkundig dossier ingevoerd worden. Staat de status bij nacontrole op groen, dan verliep alles correct en mogen de stalen met de buizenpost richting labo. Bij bloedtransfusies geldt een gelijkaardige werkwijze: pas na een correcte identificatie van de patiënt en de verzekering dat de zak bloed voor hem bestemd is, dient de verpleegkundige het bloed toe.

Veiligheid voor iedereen

Waar extra controle vroeger af en toe gebeurde, zorgt de automatisering nu voor een continu toezicht op de analyseaanvragen. Onvolledige analyseaanvragen zijn van de baan, want het systeem weigert ze eenvoudigweg. Dankzij de tijdregistratie gebeuren analyses trouwens perfect binnen de vereiste tijdspanne, waardoor hun betrouwbaarheid stijgt. Vanzelfsprekend krijgen de toepassingen geen blind vertrouwen; het systeem zelf blijft onder menselijke bewaking en voor bloedtransfusies is een dubbele controle vereist. Er zijn overigens nog een paar verbeteringen mogelijk zoals pop-ups die de regelgeving nog eens onder de aandacht brengen bij het plaatsen van de aanvraag of ervoor zorgen dat de patiënt beter geïnformeerd kan worden (over een niet-terugbetaalde test, bijvoorbeeld). Campus Henri Serruys speelt met het idee ook de patiënt als extra controle-element in te schakelen: als deze zelf ook weet hoe belangrijk de polsband en de scanning ervan zijn voor zijn eigen veiligheid, kan hij erop te letten dat dit correct verloopt. De overzichtelijke omvang van de campus maakt het makkelijker om eventuele hiaten in het systeem of de toepassing ervan nog weg te werken of bij te sturen: een ideale testcase voor de omvangrijkere campus Sint-Jan in Brugge, die eind 2016 ook de overstap maakt naar het digitale aanvraagsysteem voor bloedanalyses onder het motto 'achter elke tube gaat een patiënt schuil - en die patiënt verdient de beste zorgen'.