Back to top

Kwaliteitshandboek Cardiale Pathologie: hartzorgprofessionals op 1 lijn

Kwaliteitshandboek Cardiale Pathologie: hartzorgprofessionals op 1 lijn

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een van de dertig erkende hartcentra in België. Cardiologie speelt dan ook een zeer belangrijke rol binnen onze ziekenhuiswerking.

Uitgebreid cardiaal zorgaanbod

Als tertiair referentieziekenhuis voor de brede regio beperken we ons niet tot het verlenen van de basishartzorg (het A zorgprogramma), onze expertise omvat ook het volledige B zorgprogramma. Met andere woorden: zowel volwassen als pediatrische patiënten kunnen bij ons ook terecht met hartproblemen die om een uitgebreidere diagnostiek en een invasieve aanpak vragen.

Aanpak en organisatie

Ben je hier binnen of buiten ons ziekenhuis ook zelf op professionele basis bij betrokken? Dan heb je er alle baat bij om te weten hoe we binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV de cardiale zorg aanpakken en organiseren. Daarom stellen we sinds 2014 een Interdisciplinair Kwaliteitshandboek Cardiale Pathologie ter beschikking.

Hoogkwalitatieve hartzorg

Dit handboek beschrijft het ‘recept’ van de cardiale zorgverlening binnen ons hartcentrum en doet in detail uit de doeken hoe we deze aanpakken. Met deze praktische tool willen we vooral alle hartzorgprofessionals binnen ons cardiaal netwerk op dezelfde lijn brengen als het gaat om hoogkwalitatieve hartzorg op maat van de patiënt.

Ons handboek onderging een eerste update in december 2016 en is recent opnieuw geactualiseerd. Sinds september 2018 is de nieuwste versie ervan hier te vinden: http://www.azsintjan.be/sites/default/files/download_files/kwaliteitshandboek_cardiale_pathologie_az_sint-jan_brugge_oostende_editie_september_2018_0.pdf