Back to top

Jouw handen kunnen levens redden

Jouw handen kunnen levens redden

Op 16 oktober zijn we aan de vijfde editie van de ‘Herstart een Hart’-dag toe, een initiatief van de Belgische reanimatieraad (Belgian Resuscitation Council/BRC) en de Belgische Cardiologische Liga. De campagne ‘Jouw handen kunnen levens redden’ wil erop wijzen dat iedereen een aantal levensreddende handelingen zou moeten kennen waarmee je de levenskansen kan verhogen van iemand die buiten het ziekenhuis door een plotse hartstilstand getroffen wordt.

Wat moet je doen bij plotse hartstilstand?

Per jaar treft een plotse hartstilstand naar schatting zo’n 10.000 Belgen buiten de ziekenhuismuren. Nog te veel van hen overlijden hieraan omdat de mensen in de onmiddellijke omgeving niet snel genoeg op de juiste manier reageren. Als omstander is de beste manier om op een plotse hartstilstand te reageren eerst en vooral 112 bellen, zelf hartmassage toepassen en de patiënt zo snel mogelijk defibrilleren. Iedere minuut telt.

Reanimatiecursus voor iedereen!

Als het op de kennis van basisreanimatie aankomt, is er In België nog heel wat werk aan de winkel. Er hangen in ons land ongeveer 10.000 automatische externe defibrillatoren (AED), maar veel mensen herkennen niet eens het logo. Laat staan dat ze weten waarvoor een AED dient. Ons ziekenhuis zet dan ook zeer sterk de schouders onder cursussen basisreanimatie (Basic Life Support/BLS) voor jong en oud. Voor artsen en ziekenhuismedewerkers is dit verplicht, maar we zouden liefst zien dat iedereen zo’n cursus volgt. Liever nog: dat zo’n cursus deel uitmaakt van het lessenpakket van zowel de basis- als de secundaire school.

Overlevingskansen verhogen
Onnodig tijdverlies maakt dat iemand die buiten het ziekenhuis een plotse hartstilstand krijgt slechts 5 à 10 % kans heeft om het ziekenhuis levend en wel te verlaten. Als iedereen in ons land de basistechnieken reanimatie zou kennen en kunnen toepassen, dan zijn we ervan overtuigd dat de overlevingskansen voor iemand die een plotse hartstilstand krijgt van maximaal 10 % naar zelfs 50% kunnen stijgen. Er hangen dus heel wat mensenlevens aan vast: in België alleen zou dit jaarlijks 3.000 levens kunnen redden!

mijnhartritme.be

restartaheart.be