Back to top

Jaarrapport cardiologie 2015-2016, een cultuur van verbetering waarborgen

Cardiologie is een zeer dynamisch veld met kleine en grote ontwikkelingen, van nieuwe medicatie tot hartklepingrepen via de lies, wegbranden van ritmestoornissen, openmaken van kransslagaders die maar enkele millimeters groot zijn en nieuwe beeldvormingstechnieken… De behandeling van hartziekten stelt bijgevolg ook hoge eisen aan de zorgverleners.

Alle ontwikkelingen op de voet volgen en op basis daarvan (technisch) hoogwaardige zorg bieden kan bovendien enkel als je samenwerkt! Binnen de dienst zelf, maar ook binnen het ziekenhuis en zowel met huisartsen als collega-specialisten uit naburige ziekenhuizen in de brede regio.

Geheel in lijn met de heersende cultuur van verbetering, bundelt het Jaarrapport cardiologie 2015-2016 opnieuw een overzicht van de activiteiten, prestaties en resultaten van de dienst cardiologie om te tonen hoe zij, in samenwerking met de artsen en cardiologen uit de regio, gestalte geven aan de invulling van patiëntenzorg. De patiënt centraal is daarbij geen hol begrip, maar een dagelijkse realiteit.

Lees hier het jaarrapport cardiologie 2015.