Back to top

Iedereen aan boord binnen de dienst Psychiatrie-psychosomatiek

8 oktober 2020
Iedereen aan boord binnen de dienst Psychiatrie-psychosomatiek
Iedereen aan boord binnen de dienst Psychiatrie-psychosomatiek

Wat als je voelt dat er binnen jouw dienst en de manier waarop die zaken aanpakt en organiseert nood is aan verandering? Verandering om de evoluties in onze samenleving bij te benen en zo goed als mogelijk aan de noden van de cliënten te blijven beantwoorden? Dan vragen we gewoon aan alle betrokkenen wat zij ervan denken, dacht onze dienst Psychiatrie-psychosomatiek.

Mee met de toekomst 

Psychiatrische zorgverlening is niet meer wat het geweest is. We konden de laatste jaren een paar belangrijke evoluties vaststellen:

 • De aanbodgestuurde zorg die we vandaag bieden, beantwoordt nog onvoldoende aan de ingewikkelde manier waarop psychische problemen in elkaar zitten. Het is beter om vanuit de vraag van de cliënt te vertrekken voor onze zorgverlening.

 • Omdat psychische zorgverlening zo veelomvattend is en psychische problemen toch vaak voorkomen, vraagt dit soort zorg om een nog hechtere en soepelere samenwerking tussen de verschillende psychiatrische zorginstellingen en zorgverleners van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.

 • De algemene vergrijzing van onze bevolking houdt een toename in van ouderen met psychiatrische problemen.

Goed gevoel 

Op die veranderingen inspelen en vermijden dat we de boot missen, vraagt om een denkoefening van onze dienst Psychiatrie-psychosomatiek. Maar hoe pak je dat aan om een dienst die over meerdere campussen verspreid zit mee te laten nadenken over een  toekomstvisie? We besloten het groots aan te pakken en gewoon iedereen bij ons traject te betrekken. Oók onze cliënten, want hen helpen is uiteindelijk de kern van de zaak.

Koppen samen 

We willen bewust inzetten op brede betrokkenheid van onze medewerkers bij het uittekenen van ons toekomstbeeld. Alleen zo komen we tot een gedeelde en gedragen visie op goede zorg. Als belangrijke stap hierin organiseerden we een denkdag. Psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, bewegings- en kinesitherapeuten, alle disciplines van over de verschillende afdelingen waren hierop vertegenwoordigd. Het adviesbureau dat ons begeleidt in het traject van organisatievernieuwing regisseerde deze denkdag. Met hen bouwen we aan een sterke en toekomstgerichte dienst.

De mensen om wie het draait 

Ook van de partij: zeven ervaringsdeskundigen. Dat zijn voormalige cliënten of familie van mensen die een beroep doen of deden op psychiatrische zorg. We wilden niet over de hoofden heen werken van de mensen rond wie het allemaal draait en vonden het dus belangrijk dat ook hun stem gehoord zou worden. Een paar van hun belangrijkste boodschappen:

 • Geef de cliënt zoveel mogelijk inspraak in het herstelproces.

 • Betrek waar mogelijk ook familie of de dichtste steunfiguren en voorzie ook hen van de nodige steun.

 • Laat cliënten na ontslag niet zomaar ‘los’, zorg voor elk van hen voor de nodige continuïteit en nazorg op maat.

 • Schakel ervaringswerkers in op verschillende niveaus. De naam zegt het zelf: zij spreken uit ervaring.

Informatie geven

Hoe de denkdag verliep? Aan de hand van groepsopdrachten en kleine voordrachten van verschillende sprekers kregen de aanwezigen informatie aangereikt, maar ook heel wat gelegenheid om onderling ideeën uit te wisselen en in de groep te gooien. Met al die ideeën gaat het ontwerpteam aan de slag om scenario’s uit te tekenen om onze zorg nog sterker op maat aan te bieden.

Het ontwerpteam gaat ervoor 

Ook dat ontwerpteam bestaat trouwens uit een mix van mensen met ‘ervaring op de vloer’. Dertien in totaal:

 • het departementshoofd

 • 3 van zijn collega-psychiaters

 • de zorgmanager

 • 2 hoofdverpleegkundigen

 • 1 verpleegkundige

 • 2 psychologen

 • 1 maatschappelijk werker

 • 1 ergotherapeut

en … ook hier een ervaringsdeskundige!

Samen zullen ze ervoor gaan om onze dienst Psychiatrie-psychosomatiek uit te tekenen tot een dienst die zo dicht mogelijk aansluit bij de noden van de geestelijke gezondheidszorg van vandaag en bovendien voor alle betrokken werknemers een fijne werkplek is.