Back to top

Het wat en waarom van ergotherapie

26 oktober 2018
Dag van de ergotherapie

Op 27 oktober is het ‘Werelddag Ergotherapie’. Een mondvol, ergotherapie, en een woord dat best wat meer uitleg kan gebruiken. Want wat is ergotherapie nu precies en wanneer kom je bij de ergotherapeut terecht?

Dagelijkse handelingen uitvoeren
Zoals iedereen verricht je dagelijkse handelingen: je wassen en kleden, je verplaatsen, huishoudelijke taken uitvoeren, gaan werken … Veel van deze handelingen doe je gewoon automatisch, zonder erbij te moeten nadenken. Als de manier waarop je in het dagelijks leven functioneert (plots) moeizamer verloopt, merk je pas hoe ingewikkeld een handeling soms kan zijn.

Samen oplossingen zoeken
Heel wat ziektes en aandoeningen of de gevolgen van sommige behandelingen kunnen je belemmeren in je dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut is degene die je helpt om zoveel mogelijk handelingen toch te kunnen blijven uitvoeren. Deze denkt mee over een manier waarop je bepaalde handelingen kan uitvoeren en reikt zo nodig hulpmiddelen aan om tot de juiste oplossingen te komen. Dit zowel op het vlak van wonen als van werken en leven. Vanuit de eigen expertise begeleidt de ergotherapeut je in je revalidatie en helpt deze je zelfredzaamheid te bevorderen.

Gezondheid en welzijn bevorderen

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen, zowel jong als oud, die ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of een beperking de gewone dagelijkse activiteiten en handelingen niet (meer) vlot kan uitvoeren. Ergotherapie zet jou als patiënt centraal in de uitvoering van activiteiten die voor jou betekenisvol zijn en dit in relatie tot jouw eigen omgeving. Het doel van ergotherapie is je gezondheid en welzijn bevorderen aan de hand van handelingen en jouw mogelijkheden om die uit te voeren.

Betekenisvol leven

Betekenisvol leven houdt in dat je kan deelnemen aan activiteiten van het dagelijks leven op het vlak van wonen, werken en leven en vraagt een voortdurend balanceren tussen haalbare, uitdagende en ontspannende activiteiten. De ergotherapeut treedt hierin op als procesbegeleider, vanuit de eigen expertise en een holistische visie, die de patiënt als mens in een groter geheel ziet. Daarbij grijpt deze terug naar de laatste nieuwe wetenschappelijke en medische inzichten en bevindingen.

Actieplan opstellen

Het doel van de ergotherapiebehandeling? We willen jouw handelen en dat van je sociale omgeving optimaliseren op gebied van zelfzorg, productiviteit, leren en ontspanning. Samen met jou stellen we een actieplan op maat op om je zelfstandigheid op deze vlakken terug te winnen of te onderhouden. We streven daarbij vooral ook naar een passende wisselwerking tussen jou als persoon, jouw activiteit en jouw omgeving en we gebruiken zowel jouw mentale als lichamelijke vermogen tot aanpassing en creatief denken en handelen om activiteiten zo goed als mogelijk uit te voeren. Zo kan jouw persoonlijke identiteit zich ontwikkelen.