Back to top

Het wat en waarom van ergotherapie

25 oktober 2019
Ergotherapiedag

Op 27 oktober is het ‘Werelddag van de Ergotherapie’. Ergotherapie, een woord dat best wat meer uitleg kan gebruiken. Wat is ergotherapie nu precies en wanneer kom je bij de ergotherapeut terecht?

Dagelijkse handelingen uitvoeren
Iedereen verricht dagelijkse handelingen: zich wassen en kleden, zich verplaatsen, huishoudelijke taken uitvoeren, gaan werken, … Veel van deze handelingen doe je automatisch, zonder erbij na te denken. Als de manier waarop je in het dagelijks leven functioneert plots moeizamer verloopt, merk je pas hoe ingewikkeld een handeling kan zijn. 

Samen zoeken naar hulpmiddelen
Heel wat ziektes en aandoeningen of de gevolgen van sommige behandelingen kunnen mensen belemmeren in hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut denkt mee over een methode om handelingen uit te voeren en reikt zo nodig hulpmiddelen aan voor het dagelijkse leven. Vanuit de eigen expertise begeleidt de ergotherapeut je in dit proces.

Gezondheid en welzijn bevorderen
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen: mensen die ten gevolge van een ziekte, trauma, onvolledige/vertraagde ontwikkeling of een beperking de dagelijkse activiteiten niet (meer) vlot kunnen uitvoeren. Een goede balans tussen haalbare, uitdagende en ontspannende activiteiten is heel belangrijk. Het doel van ergotherapie is de gezondheid en het welzijn van de patiënt te bevorderen.

Behandelplan opstellen
Samen met de patiënt stellen we een actieplan op om zelfstandigheid terug te winnen of te onderhouden. We willen het handelen en dat van de sociale omgeving optimaliseren op het gebied van zelfzorg, productiviteit, leren, werken, ontspanning, ... We streven daarbij naar een passende wisselwerking tussen de patiënt, de omgeving en de handelingen, met focus op het mentale en lichamelijke vermogen van de patiënt. Dat is het doel van de ergotherapiebehandeling.