Back to top

Het succesverhaal van onze urologen

9 augustus 2022

Amper zes decennia bestaat urologie als volwaardige specialisatie, maar toch telt de dienst Urologie in Brugge al zeven stafleden, verspreid over drie locaties. Jaarlijks voeren ze zo’n 5.000 ingrepen uit en helpen ze gemiddeld 17.500 patiënten. Een goede samenwerking en indrukwekkende technologische innovaties liggen mee aan de grond van hun succesverhaal.

Over de voorbije 30 jaar zette de dienst Urologie zwaar in op een brede specialistische zorgverlening, wat niet wegneemt dat alle artsen de algemene urologie (prostaat- en erectieproblemen over blaas- en nieraandoeningen, incontinentie, prothesechirurgie, fertiliteit en mannenziekten, kinderurologie) tot in de puntjes beheersen. Ze vormen een hecht team, dat je als patiënt toewijst aan de arts met de specialisatie die voor jou geval nodig is en voor de gepaste momkadering zorgt. Kamp je met problemen als prostaatkanker, blaaskanker, incontinentieproblemen of heb je prothesechirurgie nodig, dan krijg je van meet af aan begeleiding door een expertverpleegkundige. Die vormt het aanspreekpunt, vangt vragen of bezorgdheden op en legt de brug met andere diensten. De artsen geven niet alleen ruime toelichting tijdens de consultaties, maar ze werkten ook makkelijk uitprintbare infobrochures uit. Je kunt ze ook zelf online terugvinden op onze website (dienst Urologie, campus Sint-Jan).

Wie urologie zegt, zegt robotchirurgie

Op de dienst Urologie kun je rekenen op de meest actuele technologie voor je behandeling. Enkel de beproefde technologieën zijn goed genoeg. Daarom is robotchirurgie op de dienst niet meer weg te denken. In de prostaatkliniek alleen al zijn sinds 2006 meer dan 3.500 patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker geopereerd met behulp daarvan. De artsen zijn dankbare gebruikers van het nieuwste da Vinci Xi-robotsysteem waarover campus Sint-Jan sinds 2018 beschikt, omdat het aanzienlijke voordelen biedt voor de patiënt: kortere verblijfsduur, minder ongemakken voor en na de operatie en minder risico op complicaties of herval.

Samen kom je verder

Onze urologen hechten veel belang aan goede banden met huisartsen en andere verwijzers. Na telefonisch contact kan de huisarts je in dringende gevallen binnen de 24 uur doorverwijzen. Ze maken afspraken met je huisarts rond het preventief nazicht op prostaatkanker met als doel prostaatkanker vroeger te detecteren en overbehandeling te vermijden. Je vindt de urologen ook vaak terug bij verenigingen die inzetten op sensibilisering zoals de vzw Prostaat Service Alliantie (PSA) Vlaanderen en de patiëntenvereniging Think Blue Vlaanderen.

De handen in elkaar slaan

Ook binnen de ziekenhuismuren lopen succesvolle samenwerkingen met collega’s zoals de infectiologen en met andere diensten, zoals de fertiliteitskliniek of de diensten Klinische psychologie, Nefrologie, Anesthesie, Gynaecologie en Endocrinologie, afhankelijk van de zorg en behandeling die je als patiënt nodig hebt.

Met het Oncologisch Centrum stellen we wekelijks het behandelplan op voor de uro-oncologische patiënten.

Technieken voor optimaal herstel

Heb je last van goedaardige prostaatvergroting, dan bieden we een ruim en up-to-date behandelingsaanbod aan, dat je als patiënt de meest doeltreffende én comfortabele aanpak garandeert, met minimale ziekenhuisverblijfsduur en de minste ongemakken of complicaties. Onze artsen gebruiken o.m. incisieloze technieken, waardoor je als patiënt minder last hebt van bloeding of herval.

Verdere verfijning van niersteenbehandeling

Voor de behandeling van nierstenen (nefrolithiasis) beschikken we over elke actuele behandeling, met de volledige waaier aan mogelijkheden. Na de diagnose kiest je arts, samen met jou en de andere artsen van het team, de beste oplossing. Indien de standaardbehandeling niet succesvol blijkt, beschikken we over diverse technieken om onder lokale anesthesie zachte of harde stenen te behandelen. Met de recentste technieken zijn minder her-ingrepen nodig en verhoogt de kans op snellere steenklaring, waarbij ook complexe stenen beter bereikbaar worden.

Robotchirurgie, het kroonjuweel van de urologie

Het kroonjuweel van de urologie is de robotchirurgie. Onze urologen zetten die in bij de behandeling van de drie meest voorkomende tumoren in de urologie: prostaat-, nier- en blaastumoren. Word je behandeld met robotchirurgie voor een prostaatcarcinoom (prostatectomie), dan kan je rekenen op een verkorte hospitalisatieduur, snellere revalidatie en snelle recuperatie van de continentie. Bovendien kunnen we de blaassonde al verwijderen bij het ontslag uit het ziekenhuis enkele dagen na de ingreep.

Ook bij de behandeling van niercarcinoom zetten we de robot in. De robotbenadering is minder invasief en levert aanzienlijke tijdswinst op.

Het recentste toepassingsgebied van de robot is dat van de volledige verwijdering van de blaas en reconstructie van een nieuwe blaas (cystectomie) bij een blaascarcinoom. Als patiënt betekent de inzet van de robot een sterke comfortverhoging, met een halvering van de hospitalisatieduur, minder complicaties en snellere mobilisatie.

Gedaan met ongewenst urineverlies

Er zijn diverse redenen waarom je als man of vrouw af te rekenen krijgt met ongewenst urineverlies.  We beschikken over de expertise voor de behandeling van stressincontinentie bij dames, post-prostatectomie incontinentie bij mannen en aandrangsincontinentie. Met een sacrale neurostimulator, een ‘pacemaker van de blaas’, bereiken we zeer goede resultaten bij patiënten met extreme incontinentie, retentie of andere ernstige plasproblemen.

Ook zeldzamere reconstructieve urologische ingrepen behoren tot de mogelijkheden.

Kinderurologie in een multidisciplinair kader

Op het vlak van kinderurologie staan we eveneens heel ver. Jongens en meisjes met aangeboren of verworven afwijkingen van de nieren, urineleider, blaas, plasbuis en geslachtsorganen krijgen de beste zorg dankzij een multidisciplinaire aanpak. Daarnaast verlost de kinderplasschool jaarlijks vele kinderen van een vervelend en onderschat probleem.