Back to top

Extra aandacht voor de ALS-patiënt op Wereld ALS-dag

29 juni 2017

Op 21 juni is het Wereld ALS-dag. Op die dag willen we patiënten met deze aandoening en hun familie extra in de kijker zetten. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve aandoening van de motorische zenuwcellen. De motorische cellen, die zorgen voor de overdracht van prikkels vanuit de hersenen naar de spieren, takelen gaandeweg af bij een ALS-patiënt. De aandoening heeft bijgevolg een ernstige impact op diens dagelijkse bezigheden.

Deze dodelijke spierziekte kan momenteel nog steeds onvoldoende behandeld worden met medicatie. Hoewel er de laatste weken wel hoop gegroeid is door positieve berichten over een nieuw medicijn, zit dit momenteel nog in een experimentele fase.

Voorlopig is vooral een goede ondersteuning van de ALS-patiënt zeer belangrijk. Op campus Sint-Jan bieden we patiënten daarom opvolging aan in een multidisciplinair expertiseteam. Dat gebeurt in het kader van het NMRC-West (het neuromusculair referentiecentrum), in samenwerking met het UZ Gent. Binnen het NMRC-West kunnen patiënten rekenen op specialisten uit verschillende medische en paramedische vakgebieden om hen de best mogelijke zorgen en ondersteuning te bieden.