Back to top

Ergotherapie, wat is dat precies?

27 oktober 2020

Wat is ergotherapie eigenlijk en waarom of wanneer kan iemand de hulp van een ergotherapeut gebruiken? Vandaag, op de Werelddag Ergotherapie leggen we dat graag nog eens uit.

Waar draait ergotherapie om?

Bij ergotherapie is het de bedoeling om de gezondheid en het welzijn van cliënten te bevorderen via handelen en ervoor te zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen als persoon. Daarbij staat de cliënt, en wat die in het dagelijks leven zelf als belangrijk en betekenisvol ervaart, centraal.  

Ergotherapeuten maken gebruik van de eigen mogelijkheden die hun cliënten hebben om zich aan te passen, om creatief te denken en te handelen. Hun streefdoel is dat de cliënt zo goed mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij op vlak van wonen, werken en leven. Dit vraagt een evenwicht tussen haalbare, uitdagende en relaxerende handelingen.

Ergotherapie is:

  • cliëntgericht
  • op handelen gericht   
  • gebaseerd op de context waarin de persoon zich bevindt
  • gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen                                                                                                                                                                                               -

Wie kan terecht bij de ergotherapeut?

We voeren allemaal dagelijks handelingen uit: zoals ons wassen en kleden, ons verplaatsen, huishoudelijke taken, gaan werken,… 

Veel van deze handelingen doen we gewoon automatisch, zonder erbij na te denken. Als de dingen die we in ons dagelijks leven doen (plots) op een of meerdere vlakken moeizamer verlopen, merken we pas hoe ingewikkeld een handeling soms kan zijn.

Ergotherapie is bedoeld  voor iedereen, jong en oud, die als gevolg van een ziekte, een ongeval, over- of onderbelasting, een ontwikkelingsprobleem of een beperking de gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.

Ergotherapeuten werken vanuit een holistische visie, wat wil zeggen dat ze rekening houden met alle elementen die een rol spelen in jouw leven en jouw leefwereld. Van hieruit en vanuit hun expertise kunnen ze mee instaan voor de begeleiding van jouw revalidatie en je zelfredzaamheid mee helpen bevorderen.