Back to top

Er zit leven in ons departement Gynaecologie - Verloskunde - Fertiliteit

4 mei 2021
Gynaecologie
Gynaecologie

Er zit leven in ons departement Gynaecologie – Verloskunde - Fertiliteit

Tot enkele tientallen jaren geleden vond je op onze dienst Gynaecologie nog vooral een groep gynaecologen die naast elkaar werkten. Intussen is deze uitgegroeid tot een volledig departement dat vooral om hechte samenwerkingen draait. Het departement omvat drie diensten: Gynaecologie, Verloskunde, met Maternale intensieve zorgen als onderdeel, en Fertiliteit. Je kan er zowel voor algemene gynaecologische zorgverlening terecht als voor zeer gespecialiseerde gynaecologische geneeskunde.  

Sterk gespecialiseerd team

Waar onze gynaecologen op campus Sint-Jan vroeger vooral over een brede algemene kennis beschikten, evolueerden ze geleidelijk aan tot een team van experten. Van daaruit zijn we nog verder doorgegroeid tot een sterk gespecialiseerd team, waarin onze zeven gynaecologen hun algemene gynaecologische en verloskundige zorgverlening aanvullen met zeer sterke specialisatie in bepaalde deelgebieden. Daarbij zetten we onze patiënten steeds centraal. We krijgen daarin ondersteuning van zeven toegelaten artsen, vijf assistenten en drie toegelaten assistenten. Naast onze onderlinge nauwe samenwerking, komen we over verschillende medische disciplines heen ook heel wat afspraken met collega’s van binnen en buiten het ziekenhuis na.

DE DIENST GYNAECOLOGIE

Zowat al onze gynaecologen binnen het departement beoefenen de algemene gynaecologie en voeren de standaard ingrepen uit. Een aantal onder ons koos ervoor om zich te specialiseren in de ingewikkeldere gynaecologische problemen en gynaecologische tumoren. We bezorgden campus Sint-Jan internationaal een hele sterke reputatie in de behandeling van zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren met robotchirurgie. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld eigen technieken voor de verwijdering van vleesbomen en endometriose.

Voor de behandeling van kwaadaardige tumoren zijn we binnen Europa sinds 2016 als een belangrijk centrum gekend. Samen met onder meer de radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen, anatomopathologen, klinisch psychologen en oncologische verpleegkundigen verzamelen onze gynaecologische oncologen elke week in een overleg tussen vertegenwoordigers uit verschillende medische en paramedische domeinen, een zogenaamde ‘MOC’ (een multidisciplinair oncologisch consult). Uniek in West-Vlaanderen is de mogelijkheid om patiënten die daarvoor in aanmerking komen te behandelen met ‘brachytherapie’: inwendige bestraling. Sinds twee jaar zien we onze patiënten die bestraling kregen terug in een gezamenlijk consult met de radiotherapeuten. Ook patiënten die we intussen terugverwezen naar een ander ziekenhuis, zien we jaarlijks graag nog eens terug.

Verder is onze dienst vertegenwoordigd in de borstkliniek, een samenwerking tussen gynaecologen, chirurgen, radiotherapeuten, radiologen, medisch oncologen, anatomopathologen, datamanagers en borstverpleegkundigen. Ook zij houden elke week een MOC. Nog dit jaar zal het team worden aangevuld met een borstchirurg. Tot slot besteden we de nodige aandacht menopauzale klachten. Sinds 2018 organiseren we onder meer gezamenlijke consultatiemomenten met een menopauzeconsulente en we richten hierover regelmatig info-avonden in.

DE DIENST VERLOSKUNDE

Jaarlijks vinden er op campus Sint-Jan zo’n 1.200 normale bevallingen plaats. Voor deze patiënten leggen we het accent op kwaliteitsvolle zwangerschapsbegeleiding. Onze collega’s op campus Henri Serruys waren ons voor in het behalen van het baby- en moedervriendelijke kwaliteitslabel BFHI (baby friendly hospital initiative), maar in januari 2017 kregen wij dit ook toegekend. Het houdt onder meer in dat we je grondig informeren over je zwangerschap en dat je bij ons op een intensieve begeleiding bij borstvoeding mag rekenen. Naast de informatie die je tijdens de consultaties bij je gynaecoloog en de vroedvrouwconsultaties krijgt, loodst ons ‘9 maanden rond’-programma je aan de hand van vijf info-avonden doorheen alles wat je moet weten over je zwangerschap en bevalling. Testen op zwangerschapsdiabetes en natuurlijk het nodige advies en aangepaste medische zorgverlening als je positief test, horen bij onze zorgverlening. Sinds 2015 zorgt het project Moederzorg ervoor dat de verdere ondersteuning door ons, je huisarts, Kind & Gezin, Kraamzorg en zelfstandige vroedvrouwen sterker op elkaar aansluit als je ons ziekenhuis na de bevalling verlaat.

Maternale intensieve zorgen (MIC)

Verloopt je zwangerschap niet helemaal naar wens? Dan staat het team van onze Maternale intensieve zorgen (Maternal Intensive Care/MIC) klaar om jou en je kindje zo goed mogelijk voor te bereiden op een zo probleemloos mogelijke bevalling. We werken daarin heel nauw samen met onze zusterdienst Neonatale intensieve zorgen (Neonatal Intensive Care/NIC) die je kindje zal opvangen als het te vroeg of ziek geboren wordt. Lijd je zelf aan een ziekte die een zwangerschap zou kunnen beïnvloeden? Dan verwijst je behandelende arts je mogelijk naar onze MIC voor advies en begeleiding als je zwanger bent of wil worden. Op deze afdeling staan trouwens ook klinisch psychologen voor jou en je partner klaar.

DE DIENST FERTILITEIT

Problemen om op natuurlijke wijze zwanger te raken? Dan kan je terecht in ons Centrum Reproductieve Geneeskunde Brugge-Kortrijk. In 1990 zijn we met fertiliteitsbehandelingen gestart en in 1991 leidde dit tot een eerste succesvolle bevalling. Als patiënt kan je zowel in aanloop naar als tijdens de fertiliteitsbehandeling op psychologisch en eventueel seksuologisch advies en ondersteuning rekenen vanuit onze dienst Klinische psychologie. We leggen ons ook toe op oncofertiliteit: de bewaring van ei- of zaadcellen of embryo’s voor je met chemotherapie of bestraling start. Omdat ons Oncologisch centrum vlakbij is, kunnen we hier heel snel reageren. Er is trouwens terugbetaling voorzien. Sinds 2019 kunnen we embryo’s voor we ze terugplaatsen testen op gekende genetische aandoeningen in de familie en zo vermijden dat we embryo’s gebruiken die de ziekte dragen. Een toestel waarmee we het meest kwalitatieve embryo zullen kunnen selecteren om terug te plaatsen zal onze mogelijkheden nog verder uitbreiden.

Onze initiatieven en activiteiten bouwden we al uit in een nauwe samenwerking met AZ Sint-Lucas Brugge. Iedereen kijkt dan ook uit naar een volledige samensmelting van de diensten van onze beide ziekenhuizen.

Meer informatie over de dienst Gynaecologie-Verloskunde-Fertiliteit vind je hier