Back to top

Endoscopische ingreep of onderzoek: veiligheid troef

1 maart 2019
Endoscopisch onderzoek

Kom je op onze dienst Maag-, darm- en leverziekten terecht? Dan is de kans groot dat je een endoscopische ingreep of onderzoek moet ondergaan. Omdat de voorzieningen die de dienst Maag-, darm- en leverziekten ter beschikking had aan vernieuwing toe waren, ging de dienst voor een volledig vernieuwde consultatiedienst. Als patiënt volg je er nu een goed georganiseerd traject waarin veel aandacht uitgaat naar jouw veiligheid.

Flexibele endoscoop

Een endoscopische procedure gebeurt met een flexibele endoscoop. De specialist brengt dit instrument via een lichaamsopening naar binnen om een onderzoek of behandeling uit te voeren. De mogelijkheden en redenen om deze techniek toe te passen zijn de laatste tientallen jaren fors toegenomen, zeker binnen de specialiteit van de maag-, darm- en leverziekten. Omdat het gebouw op campus Sint-Jan nog uit de jaren 70 dateert en de diagnose van deze aandoeningen toen vooral nog op basis van röntgenonderzoek gebeurde, schoten de voorzieningen waarover de consultatiedienst Maag-, darm- en leverziekten beschikte tekort voor het groeiende aantal specialisten, patiënten en procedures.

Nieuwe consultatiedienst

Een volledige vernieuwing was dus nodig en dat hebben we dan meteen ook grondig gedaan. In de nieuwe consultatiedienst hebben we vooral veel aandacht besteed aan een goede organisatie. Wie zich aanmeldt neemt aan de ene kant van het secretariaat plaats in de wachtruimte, maar zal de dienst na de procedure aan de andere kant verlaten. We hebben meteen ook gezorgd voor aangepaste, duidelijke werkpaden voor onze artsen en verpleegkundigen, zodat er geen tijd verloren gaat aan heen-en-weergeloop. Na een procedure onder ‘bewuste sedatie’, een lichte verdoving tussen lokale verdoving en volledige narcose in, kom je bij in een ruime ontwaakkamer waar aangenaam indirect daglicht doordringt via een lichtstraat. 

Ruime voorzieningen

Ook als iemand onder volledige narcose moet of als er röntgenapparatuur nodig is bij een procedure, is een verhuis naar het operatiekwartier of de dienst Radiologie niet nodig. In drie van de vijf endoscopielokalen zijn alle nodige anesthesievoorzieningen aanwezig en in één lokaal is er ook een röntgentoestel. Een van de endoscopieruimtes is trouwens aangepast aan het onderzoek van kinderen. Dat is eenmaal per week het terrein van de kindermaag-, darm- en leverspecialist, de kinderpneumoloog en de kinderanesthesist. Om ervoor te zorgen dat elke patiënt makkelijk op en af kan stappen, kunnen we alle behandeltafels tot zeer laag bij de grond doen dalen.

Tot in de puntjes

Verpleegkundigen van onze Centrale sterilisatieafdeling volgden een specifieke opleiding om de endoscopen eerst manueel te reinigen en de speciale wasmachines te bedienen waarin ze nadien nog een grondige reinigingsbeurt krijgen. Om de endoscopen tussen het wassen en gebruik bij een nieuwe patiënt te bewaren, zijn er speciale droogkasten. Die moeten voorkomen dat bacteriën zich op of in de endoscoop nestelen. Heel het lokaal is tot in de puntjes ingericht om de reiniging en desinfectie van de endoscopen foutloos te laten verlopen. Zo staat alles staat onder automatische, gepersonaliseerde controle. We kunnen perfect nagaan wie tijdens de wasbeurt van een bepaalde scoop in de ruimte was, wie het wastoestel bediende en wie welke endoscoop uit de droogkast haalde. Als iets niet helemaal correct gebeurt, geven de toestellen meteen een foutmelding zodat we kunnen ingrijpen.

Veilig verblijf

Kom je langs voor een onderzoek of ingreep? Dan weten we ook perfect wie van onze specialisten welke endoscoop bij jou gebruikt heeft en houden we voor, tijdens en na de procedure jouw ademhaling, temperatuur en hartslag nauwkeurig in de gaten. We doen er met andere woorden niet alleen alles aan om jou hoogkwalitatieve zorg te verlenen, maar ook om jouw verblijf op onze dienst zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.