Back to top

Elkaar steunen in de strijd tegen hoofd-halskanker

26 juli 2019
Hoofd-Halskanker

Op de Werelddag Hoofd-halskanker (27 juli 2019) leggen we graag de focus op de patiëntenvereniging Klank-Bord.

Klank-bord

Ze nadert haar eerste verjaardag, de patiëntenvereniging Klank-Bord. Op 27 september 2018 is ze opgericht, in primeur voor Vlaanderen. Hoofd-halskankerpatiënten en hun naasten vinden hierin steun, goede raad en informatie bij lotgenoten. Want wie kan hen beter informeren over de behandeling en de mogelijke gevolgen ervan, zoals slik- en spraakproblemen, dan mensen die het zelf meemaken of hebben meegemaakt?

Spraak en voeding

Klank-Bord, de naam van de vereniging, verwijst naar twee aspecten die een belangrijke rol spelen in het leven van de patiënten en waar ze dagelijks mee in aanraking komen.

  • ‘Klank’ staat voor het feit dat heel wat mensen na de behandeling moeilijkheden ondervinden met spraak of zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken.
  • ‘Bord’ geeft aan dat voeding, eten en slikken ook voor heel wat patiënten problemen met zich meebrengt.

Alertheid aanscherpen

Hoofd-halskanker is de vierde meest frequente tumor en vijfde doodsoorzaak bij mannen en bij vrouwen is de frequentie aan het stijgen. We maken dus graag gebruik van de Werelddag Hoofd-Halskanker om de alertheid voor de alarmsignalen van deze ziekte aan te scherpen en aan preventie te werken.

Bordeaux- en ivoorkleurige pin

Deze aandoening treft patiënten vaak in het diepst van hun levensbeleving. De gecombineerde behandeling heeft een grote impact op het sociaal leven van de patiënt. Ze kan sporen nalaten zoals slik- en spraakproblemen en kan invloed hebben op de levenskwaliteit van de patiënt. Begrip en waakzaamheid creëren is dus belangrijk. Vandaar dat we ook dit jaar de bordeaux- en ivoorkleurige pins uitdelen waarmee je je betrokkenheid bij deze problematiek kan tonen.

Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum

Het Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum verenigt zorgverleners vanuit verschillende medische en paramedisch disciplines om zorg op maat te bieden die verder gaat dan enkel medische hulp. Het team spant zich in om patiënten zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de therapie en hen de kracht te geven om nadien op eigen ritme hun leven weer op te nemen en zo soepel mogelijk weer een rol op te nemen in de maatschappij. De naaste omgeving speelt een belangrijke rol in het herstel van de patiënt. Daarom wil het centrum familie of vrienden hier zo veel mogelijk in betrekken, onder meer ook via Klank-Bord. 

Meer informatie

De website klank-bord.be publiceert regelmatig nieuws, zowel medisch als praktisch. Rond voeding, bijvoorbeeld. De aankondiging van evenementen die (ex-)patiënten en hun naasten willen samenbrengen om er in een ongedwongen en ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen, gebeurt eveneens op de website. Ook op de facebookpagina facebook.com/klankbord is meer informatie te vinden of stuur gerust een mailtje naar inlichtingen@klank-bord.be.

Ontmoetingsdag, 3 oktober

Een van die evenementen: de Ontmoetingsdag. Die vindt plaats op 3 oktober 2019, tussen 14 en 17 uur in de VIP-zalen (naast het restaurant) op campus Sint-Jan.

Wil je de ontmoetingsdag graag bijwonen? Verwittig ons dan graag uiterlijk voor 20 september van uw aanwezigheid:

  • Caroline Vandenbruaene (logopediste/zorgcoördinator)
    t: 050 452488, e: caroline.vandenbruaene@azsintjan.be

en/of

  • Sabrina Schietaert (zorgexperte Hoofd-hals)
    t: 050 45 20 56, e: sabrina.schietaert@azsintjan.be