Back to top

Een wijde waaier aan expertises op onze dienst Endocrinologie

24 augustus 2023

Onze dienst Endocrinologie richt zich op een wijde waaier van endocriene ziekten. Dit zijn ziektes gaande van diabetes en schildklierziekten, tot zeldzamere ziektes zoals de ziekte van Addison. Elke endocrinoloog heeft een specifieke expertise.

Het team is groter dan de dienst

Endocriene ziekten zijn het gevolg van een tekort of een teveel aan hormonen, een massa in een of meerdere endocriene organen, of een abnormale reactie van organen op hormonen. Endocriene systemen werken niet op zichzelf, ze capteren talrijke signalen en beïnvloeden vele andere systemen. Endocrinologie is teamwerk in nauw overleg met andere disciplines. De aanvullende expertise komt van vele kanten tegelijk. Overleg met de huisarts is cruciaal bij deze vaak chronische ziektebeelden.

Onze expertises

Schild- en bijschildklieraandoeningen

Graves

De meest uitdagende functionele problematiek hierbij is een te snel werkende schildklier (hyperthyroïdie). Bij Graves hyperthyroïdie kan ook Graves oogziekte voorkomen. Daarom werkt de dienst Endocrinologie nauw samen met de dienst Oogziekten. In de gezamenlijke kliniek op campus Sint-Jan ontvangen de artsen intra-en extra muros verwijzingen van oogartsen en endocrinologen.

Schildkliernodi

Een schildkliernodus is een knobbel of zwelling in de schildklier en is meestal goedaardig. Minder vaak voorkomende kwaadaardige zwellingen dienen we tijdig te detecteren. De endocrinoloog doet op indicatie een fijnenaaldpunctie onder echogeleiding. Dat biedt de gelegenheid om klinische, echografische en cytologische resultaten samen te interpreteren en een optimaal beleid te bepalen.

Als er aanwijzingen zijn voor kwaadaardige knobbels, is het beleid chirurgisch. Er is nauwe samenwerking met de dienst NKO die voor halschirurgie innovatieve heelkundige technieken toepast, zoals een robotgeassisteerde schildklieroperatie (thyroidlobectomie).

Voor schildklierkanker organiseert de dienst een oncologisch consult. Het team bestaat uit een endocrinoloog, NKO-chirurg, oncoloog, radiotherapeut en een nucleair geneeskundige. De huisarts of verwijzend specialist kan live of online deelnemen.

Diabetes

De behandeling van diabetes is in volle ontwikkeling en kent een prominente rol binnen de dienst Endocrinologie. Het team bestaat uit endocrinologen, acht diabeteseducatoren-verpleegkundigen en  drie diëtisten-educatoren. De dienst trekt voluit de kaart van zorg voor de diabetes type 1 patiënten. De focus ligt daarbij op de implementatie van nieuwe technologie, zoals automatische insulinepompen en nieuwe sensoren, waardoor de diabetescontrole sterk verbetert.

De artsen verwachten nog verdere verbeteringen in deze technologie, waarbij de weg open ligt voor de artificiële pancreas. De kunstmatige alvleesklier is een ‘zelfregelende pomp’ met insuline of insuline en glucagon. Het apparaat regelt zelf de bloedglucosewaarden zonder tussenkomst van de patiënt.

Waar de toekomst van behandeling van diabetes type 1 patiënten zich op het technologische vlak bevindt, tekent zich bij type 2 diabetes een grote vooruitgang af op vlak van geneesmiddelen. Nieuwe medicatie die de bloedsuikerspiegel of het gewicht strikt controleert, is volop in ontwikkeling.

Het diabetesteam besteedt ook veel aandacht aan de behandeling en opvolging van diabetische voetwonden.

Hypofyseaandoeningen

De dienst Endocrinologie beschikt eveneens over expertise in de diagnostiek en behandeling van hypofysepathologie. De hypofyse is de klier in je hersenen die je volledige hormonenhuishouding regelt. Het meest voorkomende ziektebeeld is het hypofyse-adenoom, een goedaardig gezwel ter hoogte van je hypofyse.

Sommige hypofyse-adenomen veroorzaken klachten door hormonale overproductie, andere letsels veroorzaken druk op de omliggende weefsels, dit kan leiden tot gezichtsveld- en hormonale uitval. De passende behandeling hangt af van de locatie en de hormonale productie.

Andrologie

Onder andrologie vallen alle problemen die te maken hebben met het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Zo kan een tekort aan mannelijk hormoon (hypogonadisme) verschillende klachten veroorzaken, zoals een verminderd libido, erectiestoornissen, vermoeidheid, depressieve gevoelens, verlies van spiermassa en osteoporose. Dit vraagt verder onderzoek naar de onderliggende oorzaken. Deze kan gaan van hypofyseproblematiek, syndromale aandoeningen (vb. Klinefelter), primaire teelbalpathologie tot functioneel tekort aan mannelijk hormoon ten gevolge van obesitas of ouderdom. Hypogonadisme kan medicamenteus behandeld worden.

Een ander gevolg van hypogonadisme is verminderde vruchtbaarheid door onder andere verstoringen van de spermaproductie. Dit behandelen we op een andere manier dan hypogonadisme bij mannen zonder kinderwens. Onze dienst werkt daarom ook samen met het fertiliteitscentrum om mannen met kinderwens en hormonale aandoeningen op te volgen en medicamenteus te behandelen.

Bijnieraandoeningen

Bijnieraandoeningen komen niet zo vaak voor. De meest frequente bijnierziekte is een overmaat aan aldosteron. Dit veroorzaakt een hele hoge bloeddruk en komt voor bij 5-10 % van de patiënten die al een hoge bloeddruk hadden. Verder is er het ‘incidentaloom’, een bijnierzwelling die we bij toeval ontdekken.

Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van Addison) zijn totaal afhankelijk van de inname van corticoïden. Fysieke stresssituaties dwingen patiënten hogere dosissen corticoïden in te nemen. De endocrinologen en speciaal hiervoor opgeleide endocrinologische verpleegkundigen, leggen die levensbelangrijke maatregelen uit aan de patiënt.