Back to top

Een totaalzorgpakket voor schildklierpatiënten

6 november 2018
Een totaalzorgpakket voor schildklierpatiënten

Schildklierkanker komt steeds vaker voor. Om deze patiënten zo goed mogelijk op te vangen, heeft het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een multidisciplinair zorgteam uitgebouwd. Samen met huisartsen en samenwerkende endocrinologen wil het team van campus Sint-Jan voorzien in een totaalzorgpakket voor schildklierkankerpatiënten, in functie van een optimale prognose en levenskwaliteit.

Beeldvorming

Er worden steeds meer gevallen van schildklierkanker vastgesteld. Ook België kende een voortdurende stijging van schildklierkanker: 7,9% per jaar tussen 2001 en 2010. De verklaring ligt erin dat de  medische beeldvorming beter is en ook vaker toegepast wordt, waardoor ook kleinere tumoren sneller ontdekt worden.

Samenwerking

Op campus Sint-Jan is er de voorbije jaren gewerkt aan de uitbouw van een multidisciplinair zorgteam zodat patiënten met schildklierkanker zo breed mogelijk voordeel ondervinden van de ruime expertise die in ons ziekenhuis aanwezig is. Bij het intern teamwerk zijn uiteenlopende specialismen betrokken, zoals endocrinologie, halsheelkunde, medische oncologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en pathologische anatomie. Daarnaast houden we er ook een goede samenwerking met de huisartsen en met de collega-endocrinologen uit West-Vlaanderen op na, waardoor een groot deel van de West-Vlaamse schildklierkankerpatiënten bij het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV terechtkomt.

Grondig onderzoek

Er zijn diverse vormen van schildklierkanker: het papillair schildkliercarcinoom komt het meest voor. Schildklierzwellingen (noduli) komen meestal aan het licht door klachten van de patiënt, klinisch onderzoek of beeldvorming. Aan de hand van verder klinisch onderzoek, echografie en microscopisch onderzoek bepaalt de arts dan het risico op schildklierkanker. Bij de meerderheid van de patiënten met schildkliernoduli ligt dat risico zeer laag. Is er een vermoeden van kanker? Dan is het heel belangrijk om de lymfeklierregio’s van de hals echografisch in kaart te brengen om uitzaaiingen op te sporen. Lymfeklieruitzaaiingen diagnosticeren voor er een operatie aan te pas komt, vermindert de kans dat een tweede operatie vereist zal zijn om resttumor te verwijderen en ook het risico dat de kanker nadien terugkeert. 

Aanvullende medicatie

Veel patiënten met schildklierkanker hebben na de operatie nood aan een aanvullende behandeling met radioactief jodium. Vooral bij patiënten met een verhoogd risico op herval en met tumorrest of uitzaaiingen is dit aangewezen. De behandeling maakt het mogelijk om bepaalde kleine uitzaaiingen te genezen en grotere uitzaaiingen te stabiliseren. Voor de tumoren die niet op jodium reageren zijn de behandelingsperspectieven de laatste jaren uitgebreid dankzij de beschikbaarheid van een geneesmiddel dat bepaalde enzymen afremt.

Levenskwaliteit

Aandacht voor de prognose moet hand in hand gaan met aandacht voor de levenskwaliteit en de patiënt moet altijd op betrouwbare informatie kunnen rekenen. Vandaar dat het zorgteam van campus Sint-Jan in samenwerking met collega’s van de Belgian Thyroid Club de brochure ‘Omtrent schildklierkanker’ samenstelde.