Back to top

Een persoon met dementie, een ‘mens die is’

19 september 2019

Een patiënt is meer dan zijn ziekte alleen. Dit geldt niet in het minst voor patiënten met dementie. Op deze Werelddag Dementie, met als thema ‘jij die bent’, vestigen we daar dan ook graag nog even extra de aandacht op.

Levensvreugde

Dagelijks ervaren we binnen ons Centrum voor Cognitieve Stoornissen (CCS) bij patiënten met dementie en hun mantelzorgers, naast gevoelens van verdriet en frustratie, ook veel levensvreugde. Ze blijven dan ook een ‘mens die is’: ook als je getroffen wordt door dementie blijf je belang hechten aan je waarden en interesses.

Belangrijke waarde

Ons CCS-team schenkt daarom veel aandacht aan de mens achter de ziekte. We doen dit niet enkel door in onze communicatie te spreken over ‘personen met dementie’, maar ook door de patiënt volledig te betrekken bij het behandelingsproces en de toekomstplanning. Zo proberen we als team in onze zorg een balans uit te bouwen tussen autonomie en ondersteuning. Het respect voor de wensen van de patiënt met dementie geldt voor ons als team als een belangrijke waarde, zonder daarbij onze verantwoordelijkheid als zorgverlener uit het oog te verliezen.

Ruimte voor andere dingen

Ook de mantelzorger is een ‘mens die is’ en niet enkel de ‘persoon die zorgt’. Daarom vinden wij het belangrijk om ook voor mantelzorgers een zorgsituatie te creëren waarbinnen nog voldoende ruimte blijft voor de andere aspecten van hun leven. Ook voor hen doen we dit volgens hun behoeften en waarden. Vanuit dit vertrekpunt bieden we hen zorg, hulp en psychosociale ondersteuning aan.

Jij die bent

Dagelijks probeert het CCS-team van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV bij te dragen tot het centraal stellen van ‘de mens’ achter de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger(s). Dit via:

  • Een correcte (vroege) diagnose.
  • Onze geheugenrevalidatie.
  • Respectvolle psychosociale begeleiding.

We onderschrijven dan ook volledig het thema van de Werelddag Dementie: ‘Jij die bent’.