Back to top

Een nieuwe nierdialysemogelijkheid: thuishemodialyse

29 januari 2020
Thuishemodialyse AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Sinds eind 2018 kregen verschillende van onze nierpatiënten reeds een opleiding om hun hemodialysebehandeling zelfstandig thuis uit te voeren. Deze aanvulling van ons therapie-aanbod maakt dat we patiënten die nierdialyse nodig hebben de keuze kunnen geven tussen alle mogelijke behandelingsopties. Goed nieuws, want er zijn heel wat voordelen verbonden aan thuishemodialyse, niet enkel medisch, maar ook psychologisch en sociaal. 

Verschillende opties

Als je nierfunctie vermindert, dan is het vanaf een bepaald ogenblik nodig om een dialysebehandeling te starten, al dan niet in afwachting van een niertransplantatie.
De nefroloog zal dan de verschillende behandelopties met jou bespreken. Er zijn twee vormen van nierfunctievervangende therapie: hemodialyse en peritoneaaldialyse.

Goede voorbereiding

Als hemodialyse voor jou de beste keuze bleek, moest je daar vroeger steeds voor naar het ziekenhuis, maar tegenwoordig kunnen sommige patiënten hun hemodialyse gewoon thuis uitvoeren. Er is natuurlijk wel een hele goede voorbereiding nodig en ook je huis moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Actieve rol

Wat we vooraf zeker zullen doen, is nagaan of je aan de voorwaarden voldoet en of je voldoende gemotiveerd bent. Waarom? Omdat je bij thuishemodialyse een belangrijke actieve rol gaat spelen en een echte partner wordt in je behandelteam. Is dat zo? Dan kan je heel veel voordeel halen uit thuishemodialyse.

Levenskwaliteit

Dialysepatiënten die hun behandeling in het ziekenhuis laten uitvoeren, moeten een strikt schema volgen. De meesten van hen moeten driemaal per week heen en weer naar het ziekenhuis voor vier uur dialyse. Bij thuishemodialyse kan je je ‘dialyse-agenda’ zelf inpassen in je dagelijkse leven. Je kan de behandeling dus in functie van je sociale en professionele verplichtingen inplannen in plaats van omgekeerd. Daar win je heel wat levenskwaliteit mee.

Intensievere behandeling

Je vrijheid neemt dus toe, maar daarnaast is een intensievere hemodialysebehandeling ook mogelijk. Daar zijn dan weer medische voordelen aan verbonden. Je kan bij thuishemodialyse in principe langer of vaker behandelen, in functie van wat jouw lichaam nodig heeft. Je kan bijvoorbeeld vaker kortere sessies voorzien, maar de behandeling net zo goed ’s nachts inplannen, zodat de tijdsduur verlengt.

Medische voordelen

Intensievere behandeling helpt de afvalstoffen in je bloed beter te zuiveren. Las je vaker een dialysesessie in, dan krijg je minder gewichtstoename tussen de sessies door en heb je per sessie minder vochtonttrekking nodig. Als patiënt verdraag je dit beter en je krijgt ook minder bloeddrukdalingen en krampen. Intensievere behandeling heeft bovendien een positief effect op je bloeddruk. Voor veel thuishemodialysepatiënten kan het dieet ook iets minder strikt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor thuishemodialyse moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je lichaam moet in een stabiele toestand zijn, vooral dan je hart- en vaatstelsel en je moet een goed werkende ‘vasculaire toegang’ hebben. Je moet natuurlijk ook lichamelijk in staat zijn om je dialysebehandeling volledig zelf uit te voeren: goed genoeg zien, handig genoeg zijn …

Er komt een hele opleiding bij kijken, dus je motivatie moet ook goed zitten en je moet er natuurlijk mee akkoord zijn dat je zelf de verantwoordelijkheid voor je behandeling op je schouders neemt. Je bent niet langer alleen maar patiënt, maar een actieve partner in je behandelende team.

Aanpassingen

Omdat ook je huis een paar aanpassingen nodig heeft om er een dialysetoestel en waterbehandeling te plaatsen, komen we langs om te kijken wat er moet gebeuren. Het hemodialysetoestel heeft een aparte watervoorziening nodig en ook een apart elektriciteitscircuit waarop enkel dit toestel en het toestel voor de waterbehandeling aansluiting krijgen. Alles klaar? Dan is het tijd voor je opleiding.

Opleiding

Voor onze opleidingen hebben we een apart ingerichte dialysezaal. Je komt er terecht in de professionele handen van ons thuishemodialyseteam voor een uitgebreide theoretische en praktische opleiding, waarin alle aspecten van de hemodialysebehandeling aan bod komen. Een opleiding duurt meestal zo’n zes tot acht weken, maar we laten je natuurlijk niet los voor we zeker zijn dat je alles volledig onder de knie hebt. We besteden extra veel aandacht aan de verschillende veiligheidsaspecten van de behandeling en de aanpak van onverwachte situaties.

Hulplijn en opvolging

Bij thuishemodialyse horen nog verschillende extra veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van een bloedlekdetector bij nachtelijke hemodialyse. Je kan natuurlijk dag en nacht terecht bij onze wachtdienst. Tot slot zorgen de ‘terugkomdialyses’ die we om de drie à vijf weken organiseren ervoor dat we je nauwgezet kunnen blijven opvolgen.