Back to top

Drie campussen, één dienst Laboratoriumgeneeskunde

14 september 2020

De diensten Laboratoriumgeneeskunde van onze campussen Sint-Jan en Henri Serruys zijn volledig samengesmolten. Dat is goed nieuws, want het betekent dat we voor jou als patiënt een nog betere dienstverlening kunnen voorzien, met nog sterkere specialisatie in elk van de deelgebieden.

Fusie van de ziekenhuizen

In 2009 fusioneerden het Brugse ziekenhuis AZ Sint-Jan AV en het Oostendse Henri Serruys Ziekenhuis AV tot het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Daardoor hadden de diensten Laboratoriumgeneeskunde van beide campussen sinds 2011 al één erkenningsnummer bij de overheid en gebruikten ze hetzelfde handboek voor kwaliteit. Ze behielden wel elk hun eigen systeem van organisatie.

Diensten gaan samen 

Daar is nu verandering in gekomen. De diensten zijn volledig samengegaan. Dat maakt dat alle niet-dringende testen nu op campus Sint-Jan gebeuren. Op campus Henri Serruys staan het laboratorium en zijn medewerkers in voor alle spoedeisende testen. Zo hoeft apparatuur voor de niet-dringende testen niet dubbel aangekocht te worden en kan de taakverdeling binnen de dienst ook gerichter gebeuren.

Alles op elkaar afstemmen

De belangrijkste eerste stap is om alle informaticasystemen, toestellen, programma’s, materialen en de manier van werken volledig gelijk te trekken. Zo kunnen de twee laboratoria voor sommige activiteiten ook als back-up dienen voor elkaar. Regelmatig transport moet ervoor zorgen dat alle stalen tijdig verwerkt kunnen worden. Om ook voor laboratoria van andere ziekenhuizen de mogelijkheid open te laten om zich aan te sluiten, is voor een laboratoriuminformaticasysteem gekozen dat dit vlot moet toelaten.

Altijd gespecialiseerd advies 

De samensmelting tot één team van 13 klinisch biologen en een labodirecteur geeft de mogelijkheid om nog een sterkere specialisatie in de verschillende deelgebieden te bekomen. Per vakgebied, hematologie, microbiologie en scheikunde, is er een team van vier specialisten. Zo kunnen we ook de medische wachtregeling opsplitsen in de drie specialiteiten. Voor elk van de deelgebieden is er dan altijd iemand die gespecialiseerd advies kan geven, zowel binnen het ziekenhuis als aan de andere KOM-ziekenhuizen en verwijzers. We zullen ook nieuwe, extra activiteiten aan onze dienstverlening kunnen toevoegen, zoals de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor zwangere vrouwen en een Biobank voor bewaring van studiematerialen. Zo kunnen we onze patiënten nog beter en sneller bijstaan.