Back to top

Dr. Ludo Marcelis volgt dr. Marco Lanckneus op als onze nieuwe medisch directeur

27 november 2020

We hebben een nieuwe medisch directeur! Vandaag neemt dr. Ludo Marcelis die rol over van dr. Marco Lanckneus, nadat hij ons ziekenhuis de voorbije twee jaar reeds bijstond als stafmedewerker.

Studies

Dr. Ludo Marcelis behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven en specialiseerde zich vervolgens in de klinische biologie, met virologie als subspecialisatie. In de loop der jaren voegde hij daar nog diverse opleidingen aan toe, onder meer in het management en het beleid van de gezondheidszorg en klinisch leiderschap.

Professioneel

Het eerste deel van zijn carrière bouwde dr. Marcelis uit in Roeselare. Hij startte in het toenmalige Heilig-Hartziekenhuis bij de dienst Hematologie en de bloedbank, groeide er door tot laboratoriumdirecteur en later, kort voor de fusie tot AZ Delta, ook tot medisch directeur.

Dr. Marcelis werd voorzitter van de Ethische Commissie en schreef twee boeken over medische ethiek. Hij nam ook het voorzitterschap van de transfusiecommissie op en zetelde jarenlang als secretaris in de medische raad. Daarbovenop vervulde hij een aantal bestuursmandaten, onder meer als afgevaardigde van de Belgische Vereniging voor Klinisch Biologie in de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS).

Overstap

Zijn overstap naar ons ziekenhuis heeft dr. Marcelis uit volle overtuiging gemaakt. Hij kan zich volledig vinden in onze geest en ons DNA. Die leerde hij kennen via de hechte samenwerking en goede band die hij met de collega’s van hematologie en transfusiegeneeskunde eerder al opbouwde. Hij heeft ook een persoonlijke band met ons ziekenhuis en Brugge: zijn overgrootvader, ook een arts, overleed vlak na WOII in het Oud Sint-Jan aan tuberculose en zijn echtgenote is een Brugse.

Als directielid wil hij vooral meehelpen om de missie, visie en strategische doelstellingen van ons ziekenhuis waar te maken. Hij stelt drie streefdoelen voorop:

  • De kwaliteitslat voor gezondheidszorg steeds hoger leggen;
  • Ervoor zorgen dat medewerkers tevreden zijn;
  • Een beleid voeren dat door data gestuurd wordt.

Samenwerking, binnen en buiten de ziekenhuismuren, vormt daarbij voor hem het sleutelwoord.