Back to top

De ‘100% Digital Award’ gaat naar … de dienst Anatomopathologie

12 april 2019
Award 100% digital Philips - anatomo pathologie

Gedigitaliseerde diagnosestelling

In 2016 ging de dienst Anatomopathologie op campus Sint-Jan over tot systematische digitalisering van alle weefselbiopten. In plaats van ze te verplaatsen doorheen het laboratorium, gaan de weefselcoupes onmiddellijk onder de hoge-resolutiescanner en worden dan onmiddellijk gearchiveerd. Diagnose gebeurt via het computerscherm, aan de hand van een unieke code en met behulp van gesofisticeerde diagnostische tools. Dit levert tal van voordelen op: tijdswinst en ergonomisch betere werkomstandigheden, maar ook een verlaagd risico op fouten en de mogelijkheid om sneller en efficiënter tot een preciezere diagnosestelling te komen.

Belangrijke mijlpaal

Door zo’n eerste stap te zetten naar ‘computationele pathologie’ toonde het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zich een pionier in het inzetten van de hedendaagse digitale mogelijkheden in functie van een doeltreffende pathologische zorgverlening. Om deze belangrijke mijlpaal te erkennen, kende het Philips Digital & Computational Pathology bestuurscomité het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV de ‘100% Digital Award’ toe. De officiële overhandiging door het Philips team vond plaats op de dienst Anatomopathologie op 25 maart 2019.

“Deze verwezenlijking is een gezamenlijke verdienste van onze dienst Anatomopathologie, de dienst IT, de firma Philips en vooral ook van onze directie, die van bij aanvang geloofde in dit project. Wij zijn oprecht zeer dankbaar voor dit vertrouwen”, zegt dr. Ivo Van den Berghe, diensthoofd Anatomopathologie.