Back to top

De ‘100% Digital Award’ gaat naar … de dienst Anatomopathologie!

team anatomopathologie

Op maandag 25 maart kreeg onze dienst Anatomopathologie van campus Sint-Jan de ‘100% Digital Award’ overhandigd. Met deze onderscheiding erkent Philips, als fervent voorstander van de digitalisering van pathologie, de inspanningen die de dienst en ons ziekenhuis leverden om de hedendaagse technologische mogelijkheden binnen bereik van het pathologielaboratorium te brengen.

Gedigitaliseerde diagnosestelling

In 2016 ging onze dienst Anatomopathologie op campus Sint-Jan over tot systematische digitalisering van alle weefselbiopten. In plaats van ze te verplaatsen doorheen het laboratorium, gaan de weefselcoupes onmiddellijk onder de hoge-resolutiescanner en worden dan onmiddellijk gearchiveerd. Diagnose gebeurt via het computerscherm, aan de hand van een unieke code en met behulp van gesofisticeerde diagnostische tools. Dit levert tal van voordelen op: tijdswinst en ergonomisch betere werkomstandigheden, maar ook een verlaagd risico op fouten en de mogelijkheid om sneller en efficiënter tot een preciezere diagnosestelling te komen.

Belangrijke mijlpaal

Door zo’n eerste stap te zetten naar ‘computationele pathologie’ toonden we ons een pionier in het inzetten van de hedendaagse digitale mogelijkheden in functie van een doeltreffende pathologische zorgverlening. Om deze belangrijke mijlpaal te erkennen, kende het Philips Digital & Computational Pathology bestuurscomité ons de ‘100% Digital Award’ toe. De officiële overhandiging door het Philips team vond plaats op de dienst Anatomopathologie op 25 maart 2019. “Deze verwezenlijking is een gezamenlijke verdienste van onze dienst, de dienst IT, de firma Philips en vooral ook van onze directie, die van bij aanvang geloofde in dit project. Wij zijn oprecht zeer dankbaar voor dit vertrouwen”, zegt dr. Ivo Van den Berghe, diensthoofd Anatomopathologie.