Back to top

Consultatie en behandeling op afstand mogelijk na een diepehersenstimulatie-ingreep

11 mei 2022

Dankzij een nieuwe software-oplossing kunnen we onze patiënten na een diepehersenstimulatie-ingreep nog meer vrijheid bieden. Ze maakt namelijk consultatie en behandeling op afstand mogelijk. We zijn het eerste ziekenhuis in België dat deze oplossing aanbiedt.

Diepe hersenstimulatie

In een samenwerking tussen onze neurochirurgen en neurologen en een neurologe van het AZ Sint-Lucas Brugge ging ons diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation/DBS)-team in het voorjaar van 2019 officieel van start op campus Sint-Jan. Intussen voert dit team ongeveer één DBS-ingreep per maand uit. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, zijn patiënten met neurologische bewegingsstoornissen, in de eerste plaats de ziekte van Parkinson, maar ook dystonie en verschillende vormen van tremor.

Elektrode in de hersenen

Tijdens een DBS-ingreep implanteert de neurochirurg een elektrode in de hersenen van de patiënt. Door gerichte elektrische signalen af te geven, met andere woorden de hersenen te stimuleren, kan die elektrode de symptomen van de patiënt onderdrukken. 

Stimulatie regelen

De hersenstimulatie regelen gaat via de ‘patient programmer’. Dat is een programmeertoestel in de vorm van een smartphone dat aan de elektrode gelinkt is. De eerste afstellingen gebeuren in nauwe samenspraak met de artsen en de parkinsonverpleegkundige, maar als patiënt kan je de stimulatie via de patient programmer ook zelf bijregelen.

Heel wat meer vrijheid

De DBS-ingreep leverde tot nog toe zeer goede resultaten op en biedt patiënten weer heel wat meer vrijheid. Om op reis te gaan, bijvoorbeeld. De NeuroSphere™ Virtual Clinic, een nieuwe software-oplossing, voegt daar nu ook de mogelijkheid aan toe om het DBS-team op afstand te consulteren. Tijdens dit gesprek kunnen de artsen de behandeling ook aanpassen. Als patiënt kies je zelf of je je DBS-oplossing wil laten aanvullen met deze optie.

Eerste patiënten

Op dinsdag 3 mei activeerde het DBS-team de nieuwe oplossing bij de eerste vier parkinsonpatiënten. In de toekomst zal elke nieuwe patiënt die een DBS-ingreep ondergaat de optie aangeboden krijgen en gaandeweg zullen we ze ook voorstellen aan onze reeds eerder geopereerde DBS-patiënten.

Uitkomst bij problemen

De meerwaarde van persoonlijke consultaties blijft onmiskenbaar, dus het is zeker niet de bedoeling dat de nieuwe oplossing die vervangt. Ze biedt vooral een mooie uitkomst in noodgevallen. Als een patiënt op reis plots een probleem ondervindt, bijvoorbeeld. Of als iemand zich door omstandigheden, zoals COVID-19-besmetting, niet naar het ziekenhuis kan of mag verplaatsen. Ook patiënten die minder mobiel zijn, kan deze oplossing heel wat praktisch geregel besparen.

Enkel op vraag van de patiënt

Een patiënt continu opvolgen via dit systeem is niet mogelijk. Virtueel contact leggen, kan alleen op uitdrukkelijke vraag van de patiënt zelf. Enkel de behandelende artsen kunnen het systeem bijregelen en ook enkel en alleen tijdens de consultatie, na toestemming van de patiënt. Die moet hen via een streng beveiligde server zelf toegang geven tot het systeem en alle contact wordt automatisch verbroken van zodra de consultatie stopt.

Streng beveiligd

De veiligheid van de oplossing is vooraf grondig onderzocht en de privacy van de patiënten wordt streng bewaakt. Een team van ethische hackers is ingeschakeld om continu over de veiligheid van het systeem te waken. Van zodra een van hen ergens een zwak punt ontdekt, sturen de ontwikkelaars de oplossing bij.