Back to top

Co-testing geeft meer zekerheid bij baarmoederhalskankerscreening

De Belgische regering heeft een wetsvoorstel klaar dat een andere aanpak van het screeningsonderzoek op baarmoederhalskanker inhoudt. Onze dienst Anatomopathologie op campus Sint-Jan is bezorgd dat baarmoederhalskankers die al langer aanwezig zijn of kankers die niet aan het HPV-virus gerelateerd zijn hierdoor aan de screening zouden ontsnappen. Daarom kiezen onze anatoom-pathologen ervoor om bij patiënten vanaf 30 jaar co-testing toe te passen.

Microscooponderzoek

Hoewel baarmoederhalskanker in België niet de meest voorkomende kwaadaardige tumor is, zijn er toch ongeveer 643 nieuwe gevallen per jaar en sterven elk jaar bijna 190 mensen aan de aandoening. Daarom is het van belang dat je je hier als vrouw regelmatig op laat screenen. Al sinds jaren gebeurt dit via een baarmoederhalsuitstrijkje dat de gynaecoloog door een cytologisch analist of anatoom-patholoog laat bekijken en beoordelen onder de microscoop. Gezien het om een routinescreeningtest gaat, detecteren we bij de meeste uitstrijkjes geen kwaadaardige of verdachte cellen.

Bijkomende HPV-analyse

Is er twijfel, dan doen we een bijkomende HPV-analyse om na te gaan of er sporen zijn van een hoogrisicotype van het HPV-virus. Deze types van dit seksueel overdraagbare virus veroorzaken namelijk bijna alle gevallen van baarmoederhalskanker. Valt deze test positief uit, dan roept je gynaecoloog je terug om een biopt te nemen. Op basis daarvan kunnen we bevestigen of er al dan niet een vroeg stadium van baarmoederhalskanker aanwezig is.

Wetsvoorstel

Met het oog op kostenbesparing heeft de Belgische regering een wetsvoorstel klaar om over te gaan tot primaire HPV-screening. Dit wil zeggen dat al de uitstrijkjes eerst onderzocht zullen worden om te zien of er al dan niet hoogrisico-HPV aanwezig is. Zo niet, dan krijg je een geruststelling en mag je in het kader van terugbetaling (pas) na vijf jaar terugkomen voor een nieuwe HPV-analyse. Enkel als hoogrisico-HPV aangetroffen wordt, volgt een microscooponderzoek.

Bedenkingen bij nieuwe aanpak

Gezien HPV-analyse gevoeliger is, zou het volledig screeningsonderzoek zo goedkoper moeten uitvallen. Wij hebben daar wel een paar bedenkingen bij. Enerzijds zullen veel vrouwen onterecht ongerust zijn omdat de HPV-analyse positief is, zonder dat het microscooponderzoek kwaadaardige cellen aan het licht brengt. Anderzijds is wetenschappelijk bewezen dat de kans om hoogrisico-HPV te vinden daalt naarmate een baarmoederhalskankerletsel langer aanwezig is, omdat de HPV-test dan steeds minder gevoelig functioneert. Op die manier zullen langer bestaande kankers en meer gevorderde letsels dus aan het onderzoek ontsnappen. Bijkomend toont microscopisch onderzoek van het uitstrijkje soms ook kankers van het hoger gelegen baarmoederslijmvlies aan. Deze kankers zijn niet gerelateerd aan HPV en zullen door de nieuwe aanpak dus ook gemist worden.

Kiezen voor co-testing

Daarom besliste onze dienst Anatomopathologie op campus Sint-Jan om co-testing in te voeren voor elke patiënt boven de 30 jaar. Op elk uitstrijkje van dertigplussers zullen we een cytologisch onderzoek én een HPV-test uitvoeren. Uit alle wetenschappelijke studies blijkt namelijk dat dit de veiligste en meest sluitende methode is om te screenen vanaf de leeftijd van 30 jaar. Op jongere leeftijd is de kans dan weer groot dat hoogrisico-HPV opduikt zonder dat dit ‘innestelt’. In vele gevallen zal dit spontaan genezen, vergelijkbaar met een griepinfectie. Systematische HPV-screening onder de leeftijd van 30 jaar zou daarom veel patiënten onnodig ongerust kunnen maken bij positieve testresultaten.

Visie kracht bijzetten

Dankzij de tussenkomst van de betrokken firma voor HPV-analyse en de softwarefirma die hielp om beide systemen op elkaar af te stemmen, zal co-testing niet gewoon doorgerekend worden aan de patiënt. Zo hoeft de extra kost die eraan verbonden je niet te belemmeren om voor dit onderzoek te kiezen. Hiermee willen we eens te meer onze visie kracht bijzetten: innovatieve referentiezorg voor iedereen.