Back to top

Bij tijdige opsporing is een genezende behandeling van blaaskanker mogelijk

Afgeleide azlink blaaskanker

Met 2.400 nieuwe patiënten per jaar heeft België de hoogste blaaskankercijfers in Europa. Als je er vroeg genoeg bij bent om deze kanker op te sporen, is een genezende behandeling mogelijk. Het kan zijn dat hiervoor een volledig verwijdering van de blaas nodig is. Sinds meer dan een jaar voeren we die operatie op campus Sint-Jan uit met behulp van robotchirurgie, waarbij we heel wat aandacht besteden aan de voor- en nazorg. Als patiënt ondervind je daar heel wat voordelen van.                                                                               

Blaaskanker

Wereldwijd is blaaskanker de vijfde meest voorkomende kanker. In België krijgen elk jaar meer dan 2.400 patiënten deze diagnose. Dat zijn de hoogste cijfers van alle Europese landen. De meeste patiënten zijn tussen 65 en 85 jaar oud en blaaskanker treft vaker mannen dan vrouwen. De eerste klachten zijn vaak bloed in de urine, vaak plassen of vaker de aandrang daartoe. Roken is de belangrijkste risicofactor.

Behandeling

Gaat het om een tumor die tot in de spieren van de blaaswand is doorgedrongen, maar nog niet verder uitgezaaid of om teruggekeerde kanker die niet in de blaaswandspieren is doorgegroeid, maar waarbij het risico groot is dat hij weer zal terugkeren? Dan bestaat de behandeling meestal uit een volledige verwijdering van de blaas samen met de lymfeklieren in de onderbuik. Om de urine af te voeren, leggen we een omleiding via een stoma. Tot nog toe leverde deze ingreep voor de meeste patiënten goede resultaten op, maar het risico op complicaties lag wel behoorlijk hoog. Die durven de ziektekosten dan weer omhoog drijven.

Sneller herstel

Omdat ons ziekenhuis blijft zoeken naar manieren om die kosten te drukken, voeren we deze operatie op campus Sint-Jan en in het AZ Sint-Lucas Brugge al meer dan een jaar uit met behulp van robotchirurgie. We hoeven zo niet meer dan enkele kleine sneetjes in het lichaam te maken. Zelfs een omleiding voor de urineafvoer voorzien kan op die manier. Dat vermindert het risico op complicaties en zorgt ervoor dat je sneller herstelt en niet zo lang in het ziekenhuis hoeft te blijven. Het geeft ons ook de mogelijkheid om de kwetsbaardere patiëntengroep van de 80-plussers een genezende behandeling te geven voor blaaskanker die al in de spieren van de blaaswand zit.

Gespecialiseerd team

Zo’n ingreep met behulp van robotchirurgie is een technische uitdaging. Vandaar dat een gespecialiseerd team hiervoor instaat. Dr. Frederic Baekelandt en dr. Harm Arentsen, de artsen van het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen die deze operatie uitvoeren, kregen hun opleiding hiervoor van pioniers in de robotchirurgie in Nederland en België en vervolmaakten deze in een gereputeerde trainingscentrum in Straatsburg, Frankrijk. Ook de verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om aan de zijde van de artsen met deze technologie te werken. Zij bereiden de robot voor en dekken deze steriel af voor ze hem aan de patiënt koppelen. Sinds 2018 beschikt het team over de Xi Da Vinci robot, een hoogtechnologisch toestel van de recentste generatie waarmee de robotchirurg de ingreep nog preciezer kan uitvoeren.

Correcte thuiszorg

Deden er zich tijdens de procedure geen onverwachte problemen voor? Dan mag je het ziekenhuis meestal al na een week verlaten. Natuurlijk hoort daar dan wel correcte thuiszorg bij. Samenwerking tussen de verschillende betrokken medische en paramedische disciplines speelt hierin een belangrijke rol. Daarom passen we in ons ziekenhuis na de operatie een bepaald protocol toe. Dit gaat uit van een goeie coördinatie tussen de uroloog, de anesthesist, de fysiotherapeut en de diëtist. Ons team besteedt veel aandacht aan je voeding voor de operatie en ook aan opnieuw beginnen eten en bewegen en de juiste medicatie nadien. Dit alles onder meer om het risico op darmverstopping te beperken, een probleem dat vaak voorkomt na een zware buikoperatie.

Informatie en voorbereiding

Het protocol volgen helpt om de ligduur te verkorten en complicaties tegen te gaan. Dat is dan weer goed voor je levenskwaliteit en je pijnbeleving. Met die nauwe samenwerking en correcte begeleiding beginnen we trouwens al voor de operatie. Van bij de diagnose staan onze uroloog, verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de uro-oncologie en stomazorgkundigen paraat. We informeren je en bereiden je zo goed mogelijk voor op de ingreep. Je maakt kennis met het stomamateriaal en we bepalen vooraf de stomapositie die het best bij jouw lichaamsbouw past.

Let op alarmsignalen

Om tijdig met een genezende behandeling te kunnen starten is het eerst en vooral heel belangrijk om blaaskanker al in een vroeg stadium op te sporen. Ben je roker? Dan loop je tot acht maal meer risico. Alarmsignalen zijn bloed in de urine of plasklachten die geen andere oorzaak hebben. Gelukkig bestaat er een onderzoek onder lokale verdoving dat de uroloog makkelijk tijdens een gewone consultatie kan uitvoeren en waarmee deze blaaskanker in een vroegtijdig stadium kan opsporen.