Back to top
BFHI kwaliteitslabel

Unicef kent AZ Sint Jan Campus Brugge prestigieuze kwaliteitslabel  “Moeder-en babyvriendelijk ziekenhuis” (BFHI) toe

Brugge, 3 januari 2018 – De materniteit van campus Sint-Jan behaalde in de maand december het label "Baby-en Moedervriendelijk Ziekenhuis", ook BFHI(Baby-Friendly Hospital Initiative) genoemd. Unicef kent dit kwaliteitslabel toe voor een duur van vier jaar. In België gebeurt dat in samenwerking met de  FOD Volksgezondheid. De materniteit van Campus Sint-Jan behaalde het label voor het eerst. In 2016 ontving campus Henri Serruys dit label al voor de derde keer.

Bekijk hier het filmpje.

De materniteiten zijn het ideale vertrekpunt voor een degelijke ondersteuning van borstvoeding. Daarom lanceerden de WGO en Unicef in 1991 het "Baby Friendly Hospital Initiative" zodat elke baby en ook de moeders de beste kansen krijgen op het gebied van gezondheid en welzijn. In België werkte de federale overheidsdienst Volksgezondheid vanaf 2005 een actieplan uit om de materniteiten ertoe aan te zetten betere informatie te verstrekken aan toekomstige ouders. Zij kunnen zo weloverwogen keuzes maken inzake voeding en gezondheid van hun baby.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het Unicef-label te krijgen zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef samengevat in tien vuistregels en een code inzake het verbod op reclame voor en promotie van kunstvoeding en moedermelkvervangende producten (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes). AZ Sint-Jan Brugge-Oostende voert een borstvoedingsbeleid volgens deze regels en met respect voor de gedragscode.

Het ziekenhuis heeft een uitgeschreven borstvoedingsbeleid waarmee alle medewerkers die in contact komen met moeder- en kindzorg vertrouwd zijn. Zij krijgen een basiscursus borstvoeding volgens de normen van de WHO en volgen op regelmatige basis vormingssessies. Medewerkers van de materniteiten lichten alle zwangere vrouwen voor over de voordelen en de praktijk van borstvoeding.
Na de geboorte hebben moeder en kind minstens een uur ongestoord huid-op-huidcontact. De moeder krijgt hulp om de signalen om te willen zuigen van haar baby te herkennen en wordt geholpen bij de borstvoeding indien nodig. Alle moeders leren correcte aanlegtechnieken en hoe ze hun melkproductie in stand kunnen houden, ook bij scheiding van moeder en kind. Borstgevoede zuigelingen krijgen enkel bijvoeding op medische indicatie, op advies van de pediater.

Rooming-in zorgt ervoor dat moeder en kind dag en nacht samenblijven. Op de materniteit worden geen spenen of fopspenen aan de baby aangeboden om te voorkomen dat de baby een verkeerde zuigtechniek aanleert.

Het ziekenhuis ondersteunt de opvolging van de moeder en baby na ontslag. Er is een nauwe en gestructureerde samenwerking met de eerstelijnszorg via het project ‘moederzorg‘, opgericht bij het implementeren van de verkorte ligduur.

Overkoepelend beleid van alle betrokken diensten

Op de consultatie gynaecologie, het verloskwartier, de Maternele Intensive Care, de Neonatale intensive care, de materniteit en de pediatrie wordt een dienst overkoepelend beleid gehanteerd voor het informeren, motiveren, ondersteunen en begeleiden van (aanstaande) moeders inzake borst- en zuigelingenvoeding. Het is immers cruciaal dat ouders geen tegengestelde adviezen of info krijgen.

Reeds tijdens de zwangerschap worden de toekomstige ouders geïnformeerd op de prenatale consultatie. Iedere zwangere krijgt op 24 weken en op 34 à 35 weken zwangerschap een individueel infomoment bij de vroedvrouw.

Ook zwangere vrouwen opgenomen op de Maternele Intensive Care afdeling ontvangen professionele counseling door een vroedvrouw en krijgen op die manier een begeleiding "op maat" aan bed.

In het verloskwartier werd het "moedervriendelijk beleid" tijdens arbeid en bevalling uitgediept en gedragen door een team competente vroedvrouwen. Hierin staat de keuze van de moeder bij normale spontane arbeid centraal en gaat de vroedvrouw uit van de kracht van de fysiologie tijdens arbeid en bevalling.
Ook tijdens een keizersnede wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van moeder, partner en kind en kunnen de ouders hun kind zien geboren worden, waarna de baby gedurende een minuut aan de navelstreng wordt gehouden op de buik van de moeder. Vervolgens heeft de mama nog op de operatietafel reeds huidcontact met haar kind.

Ook op de Neonatale Intensive Care is er speciale aandacht voor de baby’s die prematuur of ziek geboren werden. De verpleegkundigen en vroedvrouwen begeleiden de ouders, die vaak angstig en ongerust zijn. Zij motiveren de moeders om moedermelk te geven voor hun premature of zieke pasgeborenen omdat deze moedermelk ervoor zorgt dat deze baby’s baat hebben bij deze voeding en minder complicaties ervaren. De lactatiekundigen organiseren wekelijks consultatiedagen om de moeders te ondersteunen. Moedermelk geven betekent voor de ouders heel veel. Het geeft hen het gevoel hun kind(eren) op een unieke manier iets belangrijks te geven.

De ets "maternity" van Picasso, het internationale symbool van een baby en moedervriendelijk ziekenhuis krijgt een ereplaats op de zevende verdieping van campus Sint- Jan.

Over het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers.

Daarom zorgt het ziekenhuis voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt bovendien initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.