Back to top

Beroertecoach begeleidt patiënten zowel tijdens hospitalisatie als na ontslag

30 juni 2017

Sinds 1 mei jl. startte in de ziekenhuizen AZ Sint-Jan-Brugge-Oostende AV, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Groeninge en UZ Antwerpen een beroertecoach die patiënten met een beroerte begeleidt tijdens de hospitalisatie, maar ook en vooral na het ontslag. Patiënten krijgen voortaan individuele begeleiding van een persoonlijke beroertecoach, die gebruik maakt van het interactief, digitaal platform Beroertecoach.be met mogelijkheid van teleconsultatie. Zo helpt de beroertecoach de patiënt om een gezondheid bevorderende levensstijl en therapietrouw aan te houden. Daardoor vermindert het risico op een nieuwe beroerte. Het proefproject loopt over een periode van 6 maand.

Sleutelfiguur

De European Stroke Awareness Day op 9 mei vraagt aandacht voor de enorme impact van een beroerte (CVA) op patiënt en familie. Dit jaar valt die dag samen met de lancering van de multicentrische pilootstudie van het beroertecoach.be project, een initiatief van de Belgian Stroke Council (belgianstrokecouncil.be).

De beroertecoach is de sleutelfiguur binnen het traject van een patiënt na een beroerte. Verpleegkundige Julie Derous is de beroertecoach in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en werkt hiervoor nauw samen met dr. Sofie De Blauwe en dr. Geert Vanhooren, neurovasculaire neurologen. De begeleiding van patiënten die een beroerte gehad hebben, stopt niet bij het ontslag uit het ziekenhuis, onderstreept ze. "Als beroertecoach start ik de begeleiding al in het ziekenhuis, maar ik volg de patiënt ook na het ontslag nauw op via het web platform beroertecoach.be. Het is opvolging op maat van de patiënt, die ons toelaat om sneller in te spelen op risicofactoren zoals hoge bloeddruk, overgewicht, roken, verhoogd cholesterol. De patiënt krijgt niet alleen informatie hierover, maar kan zelf parameters zoals bloeddruk, gewicht en cholesterol invullen. Bovendien voeren we na het ontslag op bepaalde tijdstippen een teleconsultatie uit. Met deze omkadering kan de patiënt z'n eigen gezondheid mee in handen nemen."

Mobile Health

Beroertecoach.be is een van de 24 projecten die door Maggie De Block, minister van Volksgezondheid werden geselecteerd rond Mobile Health (M-Health). In dit project slaan verschillende zorgactoren de handen in elkaar om geïntegreerde en online zelfzorg, bij voorkeur op mobiele platformen, aan te bieden voor beroertepatiënten. Het AP-19 project moet het gebruik van M-Health applicaties in de dagelijkse zorg stimuleren. Het is de bedoeling om in de vier centra 150 tot 175 patiënten in het beroertecoach.be proefproject te kunnen opnemen. In deze proeffase wordt het project uitgerold in enkele Vlaamse regio's: Noord-West-Vlaanderen (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en AZ Sint-Lucas), Zuid-West-Vlaanderen (AZ Groeninge) en Antwerpen (Neurovasculair Referentiecentrum, UZA). Het Interuniversitair Centrum voor Gezondheidseconomie (VUB) biedt ondersteuning om de financiële impact van het mHealth zorgmodel in kaart te brengen. Deze realisatie is mede mogelijk gemaakt door Voka Health Community en de talrijke partners die het platform beroertecoach.be onderbouwen.

Nood aan begeleiding na een beroerte

In België zijn er jaarlijks ongeveer 20.000 mensen en families die geconfronteerd worden met een beroerte. Ongeveer 30% van hen ondervinden blijvende hinder en zijn afhankelijk van hun naaste familie of moeten worden opgenomen in een zorginstelling. De maatschappelijke kost van deze aandoening is hoog. Voor België wordt die geschat op ongeveer 200 miljoen euro per jaar.