Back to top

Belgische wet op de patiëntenrechten wordt 20 jaar!

15 april 2022

Op 18 april is het de Europese dag van de rechten van de patiënt. Bovendien bestaat de Belgische wet op de patiëntenrechten dit jaar ook 20 jaar. We vonden het daarom een goed idee om daar nog even een paar zaken uit te lichten. Wist je bijvoorbeeld dat je:

Wist je dat je … jouw medisch dossier online kan raadplegen?

Jouw medisch dossier bevat alle informatie over de zorgverlening die je ontvangt en de behandeling(en) die daarbij horen. Het gaat over jouw gezondheid, dus heb je het volste recht om dit in te kijken. Vroeger moest je daar dan wel wat stappen voor ondernemen. Nu kan dat dankzij het elektronisch patiëntendossier en het mynexuzhealth-platform steeds makkelijker. Gewoon online, waar en wanneer je maar wil.

De coronapandemie heeft heel wat mensen al de weg gewezen naar online raadplegen van medische informatie, want ook de resultaten van een COVID-test vond je via deze weg terug. Wil je toch graag nog even nagaan hoe je ook alweer toegang krijgt tot je dossier? Op onze website hebben we die informatie hier voor jou verzameld. 

Omdat we nog in een overgangsperiode zitten naar het volle gebruik van het elektronisch patiëntendossier verschijnt nog niet alle informatie automatisch online. Vandaar dat een papieren afschrift van jouw medisch dossier vragen ook nog altijd mogelijk blijft. Dat kan via dit formulier

Wist je dat je… een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger kan aanduiden?

Als patiënt kan je heel wat medische informatie te verwerken krijgen. Dan kan het goed zijn om een extra paar oren en ogen te hebben. Een vertrouwenspersoon is iemand die je ten volle vertrouwt, die alles samen met jou kan verwerken en die je kan bijstaan in de uitoefening van jouw rechten als patiënt.

Je kan ook in een situatie terechtkomen waarin je zelf je rechten als patiënt niet meer kan uitoefenen, bijvoorbeeld als je in coma raakt of getroffen wordt door dementie. Een vertegenwoordiger kan het dan van jou overnemen en jouw rechten in jouw plaats uitoefenen.

Je vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger kunnen een en dezelfde persoon zijn, maar ook twee verschillende. Het is goed om op tijd even stil te staan bij wie je als vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger wil aanduiden. Als je dit ook in je patiëntendossier laat registreren, kan daar geen discussie meer over bestaan.

Alle informatie hierover vind je hier op onze website.

Je vindt er ook de documenten waarmee je een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger kan aanduiden via je behandelende arts. Je aanvraag hiervoor kan ook via het elektronisch patiëntendossier gebeuren.

Wist je dat je …een overzicht van al jouw rechten als patiënt kan terugvinden op onze website?

Jouw rechten als patiënt vormen de basis van jouw vertrouwensrelatie met verschillende medische beroepsbeoefenaars, net zo goed artsen als verpleegkundigen, paramedici …

We gaan hierboven maar op twee van je rechten dieper in, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Op deze pagina vind je een overzicht van jouw rechten als patiënt, met de nodige links naar meer informatie over elk van die rechten en een paar interessante brochures: www.azsintjan.be/nl/opname-bezoek/patientenrechten

Ombudsdienst

Heb je hier nog vragen bij? Onze ombudsdienst maakt je graag verder wegwijs in de rechten die je als patiënt hebt. Neem gerust contact op via:

t: 050 45 20 41
e: ombudsdienst@azsintjan.be