Back to top

Anesthesie op maat van de patiënt

2 maart 2023

De moderne anesthesiologie is de voorbije decennia razendsnel geëvolueerd en treedt steeds meer uit de schaduw van de operatiezaal. Dankzij een doorgedreven specialisatie en subspecialisatie overlijden er nauwelijks nog patiënten tijdens een anesthesiebehandeling. Hierdoor kunnen onze anesthesiologen zich beter focussen op je comfort tijdens de ingreep en je postoperatieve herstel.

Goede voorbereiding

Als je ons ziekenhuis binnenkomt voor een operatie, dan word je bijgestaan door een van onze anesthesiologen die zich ontfermt over je verdoving. De anesthesioloog is aanwezig tijdens de ingreep, maar ook vooraf zodat hij een inschatting kan maken van je persoonlijke risico’s. Een goede voorbereiding en kennis van de patiëntgebonden risico’s zijn namelijk belangrijker dan het juiste anesthesiemiddel. De anesthesioloog moet zich aan enkele regels houden. Zo mag hij je niet meer schade berokkenen dan de ingreep op zich al doet. Dat wil zeggen geen extra pijn, chronische pijn, misselijkheid of wondhelingsproblemen.

Gepersonaliseerde aanpak

Volgens een recent inzicht in de anesthesie is inflammatie (ontsteking) als gevolg van het chirurgische trauma, een cruciale parameter in de uitkomst van je operatie. Om een resem negatieve effecten te vermijden, is het belangrijk dat we de inflammatie onderdrukken. Daarnaast is het ook belangrijk dat we begrijpen hoe de toegediende medicatie op de verschillende anesthesiecomponenten inwerkt en geoptimaliseerd kan worden. Zo komen we tot een gepersonaliseerde aanpak, waarbij we de dosering op ieder moment aanpassen aan je persoonlijke noden.

Subspecialisatie

Met 24 anesthesiologen is het departement Anesthesie en kritische zorgen op campus Sint-Jan een van de grootste diensten van ons ziekenhuis, met permanente aanwezigheid op de dienst Spoedopname, Intensieve zorgen, het Operatiekwartier en de Pijnkliniek. In het team heeft iedereen zijn eigen specifieke skills en worden buitenlandse stages en trainingen aangemoedigd. Onze anesthesiologen vormen bovendien elkaars back-up, wat uniek is in de medische sector.

Expertise en service

Onze dienst beschikt over klinische expertise voor een ruim chirurgisch toepassingsgebied van de anesthesie en omvat vele types van heelkunde zoals hartheelkunde, neurochirurgie, mond-, kaak- en aangezichtchirurgie en meer. We bieden ook een uitgebreide service naar anesthesie buiten het operatiekwartier, zoals onder meer verdovingen bij mond-, kaak- en aangezichtingrepen. Met de geplande uitbreiding van onze dienst met nieuwe anesthesiologen zullen we alleen maar verder evolueren in subspecialisatie.