Back to top

Als een medisch probleem psychologisch zwaar doorweegt

13 februari 2021
Klinische psychologie

Ben je patiënt op een van onze drie campussen en zit je met een psychologische zorgvraag? Dan staat ons uitgebreid team van klinisch psychologen klaar om jou (en de mensen rondom je) psychologische zorg te verlenen. Vanuit elke medische discipline en afdeling en in om het even welke levensfase, van zwangerschapswens tot levenseinde, kan je bij hen terecht. 

Meerwaarde bij de medische zorgverlening

Al meer dan 40 jaar zet ons ziekenhuis sterk in op de psychologische ondersteuning van onze patiënten. We zijn daarin best uniek. Onze dienst Klinische psychologie is door de jaren heen stevig gegroeid en ontwikkelde zich tot een zelfstandige dienst. Onze klinisch psychologen werken dus niet in opdracht van andere zorgverleners. Ze stemmen hun psychologische zorgverlening wel steeds af met hen - vanzelfsprekend met respect voor de privacy van de patiënt - om zoveel mogelijk meerwaarde te kunnen bieden bij onze medische zorgverlening.

Je behandelingsproces vervolledigen

De bedoeling is om jouw behandelingsproces te vervolledigen door -als aanvulling op het medische luik- inzichten te bieden in de psychologische effecten van ‘patiënt zijn’ en je daarin te begeleiden. Het gaat om inzichten die zowel voor jezelf als voor het behandelend team nuttig kunnen zijn. Eerst en vooral kan je psycholoog de samenhang tussen je psychische klachten en je ziekte of aandoening onderzoeken. Verder kan deze ook de psychologische factoren behandelen die een rol spelen bij het ontstaan en de instandhouding van jouw ziekte of ziektegedrag, of die je genezing bevorderen of in de weg staan. Tot slot kan deze waken over de manier waarop je je ziekte of aandoening en de behandeling ervan beleeft. Door ervoor te zorgen dat jij gezien wordt en je gezien voelt als de mens achter de patiënt, kunnen onze psychologen een belangrijke rol spelen in je behandelingsproces.

Zet gerust zelf de stap

Je arts, een verpleegkundige of een andere zorgverlener kan je doorverwijzen naar onze dienst Klinische psychologie, maar je kan ook zelf het initiatief nemen om deze in te schakelen. In lijn met de visie van ons ziekenhuis (innovatieve referentiezorg voor iedereen) maakten we onze dienst zo laagdrempelig mogelijk, ook naar consultatietarieven toe. Door de grote vraag moeten we onze zorgverlening wel beperken tot patiënten van ons ziekenhuis. Gehospitaliseerde patiënten krijgen waar mogelijk voorrang, maar ook andere patiënten kunnen voor nazorg of in het kader van een behandeling op ambulante basis bij onze psychologen terecht. Aarzel dus niet om bij je behandelend team om een verwijzing te vragen of zelf de stap naar onze dienst te zetten als je in het kader van je behandeling psychosociale of psychische klachten ondervindt.

Van zwangerschapswens tot levenseinde

Onze klinisch psychologen kunnen bij zowat elke aandoening en in om het even welke levensfase van betekenis zijn. Los van de ziekte of aandoening die tot jouw vraag om psychologische bijstand leidt, stellen ze jou als persoon centraal. Ze nemen daarbij je ruimere verhaal, je volledige situatie en waar nodig ook je familie of naasten mee om je op basis van jouw eigen noden op dit specifieke punt in je leven zorg op maat te bieden. Bij elke vraag start onze psycholoog van nul. Zo kan het dat jij op onze dienst Klinische psychologie een heel ander parcours aflegt dan iemand anders met een vergelijkbaar profiel en een gelijkaardige medische problematiek.

Jouw levenskwaliteit verhogen

Dankzij de sterke ondersteuning van het ziekenhuis kon onze dienst Klinische psychologie naast de algemene psychologische kennis en kunde ook heel wat specialistische expertise verzamelen. Dat geeft ruimte om voor de aanpak te gaan die het best tegemoetkomt aan jouw noden als patiënt.

 Waarin onze psychologen zoal van betekenis kunnen zijn?

  • Bepaalde onderzoeken die ze uitvoeren, zoals neuropsychologisch onderzoek, kunnen belangrijk zijn om tot de juiste diagnose te komen en het medische team helpen in hun keuzes voor therapie en behandeling.

  • De psychologen kunnen zelf een therapeutische rol vervullen, bijvoorbeeld in begeleiding bij chronische ziekte. Psychologisch leed kan het moeilijk maken om de nodige of juiste beslissingen te nemen met betrekking tot je behandeling of je therapietrouw in gevaar brengen. Het kan ook de tevredenheid over je therapie beïnvloeden.

  • Bij revalidatie kunnen ze je helpen, bijvoorbeeld om je beter met pijnklachten te leren omgaan.

  • Ze kunnen je meer inzicht geven in de manier waarop de geest het lichaam beïnvloedt en omgekeerd.

Het doel van al deze vormen van psychologische zorgverlening: jouw levenskwaliteit verhogen als onmisbaar onderdeel van kwaliteitsvolle totaalzorg.