Back to top

Alertheid en aandacht voor hoofd-halskanker aanscherpen

18 september 2018
Hoofd-halskankerweek

Sinds 2015 sloot de ‘Ontmoetingsdag voor Hoofd-Halspatiënten’ traditioneel aan bij de ‘Werelddag Hoofd-Halskanker’ op 27 juli, maar we hebben hem nu verschoven.

De volgende editie vindt op 27 september plaats, buiten de zomerperiode. Zo hopen we een maximum aantal artsen en zorgverleners van ons team samen met de patiënten en hun naasten te mogen verwelkomen.

Aan preventie werken

In België krijgen jaarlijks meer dan 2.500 mensen de diagnose hoofd-halskanker. Vooral mannen, maar de frequentie stijgt ook bij vrouwen. Het is dus zeker zinvol om bij de hele bevolking en bij artsen en tandartsen in het bijzonder de alertheid voor alarmsignalen aan te scherpen en aan preventie te werken. Begrip en waakzaamheid creëren voor deze aandoening is bovendien belangrijk omdat ze patiënten vaak in het diepst van hun levensbeleving treft. De gecombineerde behandeling heeft een grote impact op het sociaal leven en vaak ook de levenskwaliteit van de patiënt, want ze kan sporen nalaten zoals slik- en spraakproblemen.

Ontmoetingsdag

Op 27 september nodigt het centrum een 100-tal patiënten en hun familie of vrienden uit op een ontmoetingsmoment in de VIP-zalen van campus Sint-Jan. Bij een kopje koffie en een gebakje kunnen ze er in een ongedwongen sfeer ervaringen en gedachten uitwisselen met zowel het (para)medische team als medepatiënten en hun familie. Ook tijdens de raadplegingen zijn er informele contactmomenten voorzien, maar toch komen op zulke dagen nog belangrijke elementen ter sprake. De zwaarste emoties zijn dan achter de rug. Zorgverleners kunnen hieruit leren en medepatiënten kunnen er kracht uit putten. Vertegenwoordigers van firma’s stellen er met de nodige bijkomende uitleg ook diverse oplossingen voor die de levenskwaliteit van patiënten kunnen bevorderen.

Praktisch

Je bent welkom op de ontmoetingsdag in de VIP-zalen van campus Sint-Jan (naast het restaurant) tussen 14 en 17 uur.

Graag je aanwezigheid bevestigen voor 20 september via:

Breder dan medische zorg

Het concept van de ontmoetingsdagen is gegroeid vanuit het ‘Oncologisch Hoofd-Hals Centrum’. Dit centrum verenigt zorgverleners vanuit verschillende medische en paramedische disciplines en biedt zorg op maat die verder reikt dan de louter medische aspecten. Tijdens de therapie zet het team zich in om de patiënt zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden. Ze helpen patiënten bovendien de kracht te vinden om op eigen ritme hun leven weer op te nemen en om hun herintegratie in de maatschappij te versoepelen. Omdat de naaste omgeving een belangrijke rol speelt in het herstel van de patiënt, wil het centrum familie of vrienden hier zo veel mogelijk in betrekken.

Patiëntenvereniging ‘Klank-Bord’

Uit de vorige ontmoetingsdagen leren wij dat het directe contact tussen de patiënten onderling en hun familie of vrienden een steun kan betekenen. Vandaar het idee om de ruimere groep hoofd-halskankerpatiënten en hun families ook daarnaast met elkaar in contact te brengen. Ze vinden elkaar voortaan bij ‘Klank-Bord’, de patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Op 27 september stellen we deze feestelijk voor, een primeur voor Vlaanderen! ‘Klank-Bord’ informeert hoofd-halspatiënten en hun naasten over kankerbehandeling en de gevolgen daarvan. De organisatie zal ook regelmatig evenementen organiseren, waar patiënten in een losse sfeer ervaringen kunnen delen.

'Klank-Bord'

Wens je meer informatie over ‘Klank-Bord’, wil je contact opnemen of lid worden?
Een bericht sturen kan via de website: www.klank-bord.be of per e-mail: inlichtingen@klank-bord.be