Back to top

Afdeling Vaatheelkunde gelooft in ervaring, openstaan voor vernieuwing en teamwerk

Afdeling Vaatheelkunde gelooft in ervaring, openstaan voor vernieuwing en teamwerk

Sinds de jaren 90 namen de mogelijkheden toe om een aneurysma, een uitgezette ader, in de buik of borststreek te behandelen met een ingreep via het aanprikken van de aders in plaats van een openbuik- of openborstoperatie. Onze vaatchirurgen volgen de vernieuwing op de voet, maar waken er ook over dat elke patiënt de voor hem best mogelijke behandeling krijgt.

Nieuwe behandelingsopties

In 1990 maakte en plaatste een Argentijnse arts voor het eerst met succes een vaatprothese om een aneurysma, een uitgezette ader, in de buik te behandelen. Een paar jaar later kwam dezelfde behandelingsmogelijkheid er ook voor een aneurysma in de borststreek. Voordien was een klassieke openbuik- of openborstoperatie hiervoor de enige behandelingsoptie.

Voortrekkersrol spelen

In de toepassing van die nieuwe technieken heeft het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV altijd al een voortrekkersrol gespeeld. Zo plaatste onze vaatchirurg dr. Jan De Letter op campus Sint-Jan al in 1994 de eerste vaatprothese in de buik. Samen met dr. Marco Lanckneus zorgde hij tussen 2012 en 2017 bijna voor een verdubbeling van dit soort ingrepen.

Indrukwekkende evolutie

Zowel voor de patiënt als voor de ziektekosten hebben deze behandelingen verschillende voordelen: de ingreep zelf duurt minder lang, er is minder bloedverlies, er is minder overlijdensrisico tijdens de operatie en de hospitalisatieduur is korter. Alleen komen niet alle patiënten in aanmerking voor deze behandeling via de lies. Aanvankelijk durfden de specialisten ze enkel toe te passen bij wie er een ideale anatomie voor heeft, maar dankzij de indrukwekkende evolutie in de plaatsingstechnieken en de protheses zelf komen steeds meer mensen in aanmerking.

Hoogtechnologische beeldvorming

Omdat beeldvorming tijdens zo’n operatie heel belangrijk is, investeerde het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende in een hybride zaal. Ze is in gebruik sinds begin 2015 en combineert de veiligheid en steriele omgeving van een operatiezaal met heel geavanceerde beeldvormingsapparatuur.

Goede samenwerking

Ook goed teamwerk is onmisbaar bij de uitvoering van zo’n ingreep. Voor onze vaatchirurgen dr. Jan De Letter en dr. Eva-Line Decoster beperkt dat teamwerk zich niet tot de operatiezaal of de afdeling vaatheelkunde. Ze plegen ook nauw overleg met andere diensten, in het bijzonder de dienst Hartheelkunde, die de openhartoperaties uitvoert bij patiënten voor wie een vaatprothese niet de meest geschikte oplossing is. Om ervoor te zorgen dat je als patiënt de voor jou best mogelijke behandeling krijgt, is in 2010 het Aorta Centrum Brugge (ACB) opgericht, een samenwerking tussen de afdeling Vaatheelkunde en de dienst Hartheelkunde.

Kwaliteitszorg blijven bieden

Onze vaatchirurgen zijn er vast van overtuigd dat het de combinatie van ervaring, openstaan voor nieuwe ideeën en technieken en teamwerk is die ervoor zorgt dat de afdeling Vaatheelkunde vooruitstrevende kwaliteitszorg kan bieden en die ook in de toekomst zal kunnen blijven bieden.