Back to top

Vancomycine resistente Enterokok

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Ziekenhuisinfectiebeheersing
Groep Surveillance
Code KSUVRE
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Rectale swab
Lichaamsmateriaal toegelaten faeces
Recipient voorkeur eswab
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 1 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Onmiddellijk naar het laboratorium insturen
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Tot 4 dagen na afname
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 3 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Katelijne Floré
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Kweek op een selectieve bodem en antibiogram.
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Niet aanwezig
NW Man Niet aanwezig
NW Vrouw Niet aanwezig
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie (STJ-MIC)
Zoektermen VRE
Versiedatum 29/09/2020