Back to top

Staphylococcus aureus

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Ziekenhuisinfectiebeheersing
Groep Surveillance
Code KSADAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Neusuitstrijk
Recipient voorkeur eSwab
Mininum vereiste volume 1 ml
Speciale afname condities De patient mag tot minstens 2 dagen voor de afname geen antibiotica meer innemen. Neem de uitstriijk af thv het slijmvlies van beide neusvleugels
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Binnen 4 dagen
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2-5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Katelijne Floré
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters die afgenomen worden bij patiënten die met antibiotica behandeld worden of een decontaminatiekuur ondergaan.
Eenheid of kwalitatief Positief of negatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Deelname EKE Neqas, Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor Microbiologie (STJMIC)
RIZIV nr 550734-550745
B-waarde 400
Versiedatum 29/09/2020