Back to top

MRSA dragerschap kweek

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Ziekenhuisinfectiebeheersing
Groep Surveillance
Code KSUMRS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Neus keel perineum uitstrijk
Recipient voorkeur MRSA set: eSwabbuis met blauwe dop en 3 afzonderlijks swabs (2 rode en 1 witte)
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 10 µl
Speciale afname condities Gebruik alleen de MRSA set om patiënten te screenen. De rode swabs worden na gebruik weggegooid, de witte swab wordt als laatste gebruikt, in de buis gestoken en afgebroken
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaren bij kamertemperatuur
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Binnen 4 dagen
Transport voorwaarden Onmiddellijk naar het laboratorium versturen
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 3-5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Katelijne Floré
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Surveillance
Techniek/methode Aanrijking in TSB met 2,5% NaCl en kweek op Chromagar II agar,
Mogelijke interferenties Toediening van antibiotica en bij patiënten die een decontaminatiekuur volgen kan de groei van MRSA onderdrukt worden
Eenheid of kwalitatief Positief of negatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie Patiënten die drager zijn van MRSA worden verpleegd in contact isolatie en gedecontamineerd
Deelname EKE Neqas, Sciensano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00025 Aanvraagbrief MRSA (STJMRSA)
Zoektermen MRSA
Versiedatum 29/09/2020