Back to top

Luchtkweken

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Ziekenhuisinfectiebeheersing
Groep Surveillance
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Recipient voorkeur TSAgar plaat
Recipient toegelaten Sabouraud agar plaat
Mininum vereiste volume 1000 m3
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Onmiddellijk naar het laboratorium insturen
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Katelijne Floré
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost varia
Techniek/methode 1000 m3 wordt aangezogen over een agar bodem; na incubatie worden het aantal kolonies geteld en ongerekend
Mogelijke interferenties luchtverplaatsingen tijdens de meting
Toestel Mas
Eenheid of kwalitatief aantal CFU/1000 m3 lucht
Interpretatie De resultaten worden beoordeeld aan de hand van de afnameplaats en aantal CFU
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00029 Aanvraagbrief voor laboratoriumtesten ziekenhuishygiëne (STJZHH)
Versiedatum 29/09/2020