Back to top

Kweek van oppervlakken

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Ziekenhuisinfectiebeheersing
Groep Surveillance
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Recipient voorkeur Rodac McConkeyplaatje
Recipient toegelaten Rodac Sabouraudplaatje
Bewaarcondities en voorbehandeling Onmiddellijk naar het laboratorium sturen en verwerken
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Op kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Katelijne Floré
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost varia
Techniek/methode Kwantitatieve kweek
Eenheid of kwalitatief Aantal CFU/25 cm2
Interpretatie De resultaten worden beoordeeld aan de hand van de afnameplaats en het aantal CFU
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00029 Aanvraagbrief voor laboratoriumtesten ziekenhuishygiëne (STJZHH)
Versiedatum 29/09/2020