Back to top

HPA genotypering (Human Platelet Antigen typering )

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep Moleculaire biologie - HLA
Code 19760/19761/19762
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten DNA
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml bloed op EDTA
Analysevolume 100µl DNA met een minimum concentratie van 20 ng/µl
Speciale afname condities HPA typering wordt enkel uitgevoerd bij een positieve HPA antistofbepaling bij 1) pasgeborene en/of moeder, vader ikv onderzoek naar neonatale allo-immune thrombopenie (FNAIT) of bij 2) patiënten met bloedplaatjesrefractoriteit
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur tot 28 dagen na staalafname
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 2 jaar na DNA extractie
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Indien nodig
Antwoordtijd 14 dagen
Antwoordtijd indien dringend 2 d
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - HLA
Techniek/methode PCR-SSP
Interpretatie Human platelet antigens (HPAs) zijn polymorphismen in platelet membrane glycoproteins (GPs) die de vorming van alloantistoffen kan stimuleren na blootstelling aan lichaamsvreemde bloedplaatjes met andere HPAs. De vorming van deze HPA antistoffen kan oorzaak zijn van neonatale alloimmune thrombocytopenie (NAIT), posttransfusion purpura, en refractoriteit aan bloedplaatjes transfusie. 80% van de NAIT zijn veroorzaakt door anti-HPA-1a, gevolgd door HPA-5b (10%-15% of NAIT cases).
Deelname EKE UNKNeqas, Instand
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
Cumulregel maximum 6
RIZIV nr 556312 of 556323 (baby) en 556334 of 556345 (ouders)
B-waarde B 1000
Versiedatum 11/03/2022